მედსერვის Dicom Viewer

Dicom ფორმატის სურათების ისტორიაზე მიბმა და დათვალიერება "მედსერვის Dicom Viewer"-ით

გავეცნოთ დეტალურად

ჰოსპიტალური მენეჯმენტის სისტემა "მედსერვისი 2019"

ვერსია 19.x

გავეცნოთ დეტალურად

მედიკამენტების აღრიცხვა შტრიხ-კოდების გამოყენებით

აღრიცხვა დანიშნულების შესრულების ეტაპზე

გავეცნოთ დეტალურად

ინტეგრაცია EHR სისტემასთან

ელექტრონული სტაციონარული ისტორიის წარმოება და ინტეგრაცია EHR ელექტრონული ისტორიების სისტემასთან

გავეცნოთ დეტალურად

ინტეგრაცია ერთიან საინფორმაციო სისტემასთან

სტატისტიკური ფორმა 066-ის და ფორმა 025-ის ინტეგრაცია პორტალთან

გავეცნოთ დეტალურად

ინტეგრაცია e-რეცეპტების სისტემასთან

გავეცნოთ დეტალურად

PDF-დოკუმენტაციის ფორმირება

დაფილტრული პაციენტების ინდივიდუალური საქაღალდეები PDF-დოკუმენტებით

გავეცნოთ დეტალურად

სტაციონარული შეკვეთები

შეკვეთები ლაბორატორია-დიაგნოსტიკისათვის

გავეცნოთ დეტალურად

!!!

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.