medservice black
ონლაინ დახმარება.
ხშირად დასმული კითხვები.
სტატისტიკა

1. მოქალაქე – “გამოკვლევა” რომლის მომწოდებელი არ არის “კლინიკა%”, “სამხედრო%”, “დსოწ%” და “ჰოსპიტალი%”
2. [არაპროგრამული] – “გამოკვლევა” რომლის მომწოდებელი არ არის “%პროგრამა”, არ არის “წინასაოპერაციო” (როცა ჩართულია რეჟიმი IBConsole > Realdro – nom=51-თვის start=1) და დაფიქსირებულია ერთი მაინც შემსრულებელი
% – აღნიშნავს რაიმე სიმბოლოების ერთობლიობას.

შესრულებული სამუშაო (Revenue)

1. “გამოკვლევის ჩატარება”-ში მომსახურება გატარდება ისე, როგორც გატარდებოდა ის სტაციონარულ პაციენტზე (ფასი, ხელფასი) (ვერსია 19.112-დან)
2. აღნიშნული ტიპის შესრულებული სამუშაო არ მონაწილეობს:
ა. რეპორტებში “შესრულებული სამუშაოს სტრუქტურა” და “შესრულება პროფილებად (RevenueBreakDown)”
ბ. სტატისტიკური მაჩვენებლების პუნქტში “ამბულატორიული მომსახურების მოცულობა”
გ. ინვოისის დეტალიზაციაში
დ. სტატისტიკა > ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი (ამბულატორია) – ფილტრში პარამეტრით მომწ.=”[არაპროგრამული]”. ასევე ფილტრში, როცა პარამეტრები “მომწ.“, “ექიმი” და “გარდა მითითებული შენიშვნისა” არ არის მითითებული.
შენიშვნა: ამ ფანჯრის ღილაკი “გადატანა საერთო უწყისში” “წინასაოპერაციო”  შესრულებულ სამუშაოსაც ასახავს სახელფასო უწყისში.
აღნიშნულ  გარემოებებს ადგილი აქვს მაშინ, როცა ჩართულია შესაბამისი რეჟიმი: IBConsole > Realdro – nom=51-თვის start=1

ელექტრონული ხელმოწერა

1. Print Previw-ში არ ჩანს ფორმა-100-ის ბოლო პუნქტები;
2. ბეჭდვის ღილაკზე დაჭერისას ფორმა-100-ი არ იბეჭდება;
3.  Print Previw-ს დახურვისას შეიძლება გამოვიდეს გაურკვეველი შეცდომა და პროგრამა ეკიდება.
კადრების მოდულში მკურნალ ექიმზე ან მთავარ ექიმზე არ არის დაფიქსირებული ხელმოწერა. თუ ვერ ხერხდება პირის ხელმოწერის მოპოვება, დროებით დააფიქსირეთ „ცარიელი ხელმოწერა“ (.bmp ფაილი მცირე ზომის სუფთა ფურცლით).
ამ მიზეზით ანალოგიური პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას ყველა იმ დოკუმენტის ბეჭდვისას, რომლებზეც გათვალისწინებულია ელ. ხელმოწერები (მაგ: კალკულაცია, ინვოისი, …).

კალკულაცია

ჩანართ ფურცელში შესაძლებელია გადამხდელების გასწვრივ მომხმარებლის მიერ მიეთითოს სასურველი თანხები. თუმცა ჩანართი ფურცლის გადათვლისას ასანაზღაურებელი თანხა გადამხდელებს შორის გადანაწილდება ქსენონში მითითებული დაფინანსების პროცენტების შესაბამისად. თუ გადათვლამდე ჩავრთავთ ალამს „განაწილების კონტროლი“, მაშინ გადათვლა აღარ იმოქმედებს თანხების გადანაწილებაზე.
: ალამი „განაწილების კონტროლი“ მდებარეობს ფანჯრის ქვედა ნაწილში დათვლის მეთოდის გასწვრივ. ეს ალამი, და  ასევე გადამხდელების თანხების რედაქტირება, აქტიურია 174-ე უფლების მქონე მომხმარებლებთან.

რეგისტრაცია

აღნიშნული სიები გენერირდება „სტანდარტი/განყოფილებათა განაწილების“ შესაბამისი ველიდან ბრძანებით „სტანდარტი/სიების განახლება“. თუ აღნიშნულ ფანჯარაში განყოფილების ნომერი >0, მაშინ ის მოხვდება როგორც ერთ ისე მეორე განყოფილებების სიაში, ხოლო თუ აღნიშნულ ფანჯარაში განყოფილების ნომერი <0, მაშინ ის მოხვდება მხოლოდ სტაციონარული ჟურნალის ფილტრის განყოფილებების სიაში.
: „განყოფილებათა განაწილება“ აქტიურია 28-ე და 47-ე უფლებების მქონე მომხმარებელთან.

ლინკები.
მედსერვისის ონლაინ-საპორტი.

ონლაინ-დახმარების ღირებულება შეადგენს თვეში 150 ლარს (გადასახადების ჩათვლით).

ონლაინ-დახმარების მისაღებად ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგვმართოთ ავტორიზებული E-Mail-დან შემდეგ მისამართზე: aldaki@yahoo.com.

პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებული დეტალების დაზუსტების აუცილებლობის შემთხვევაში  დაგიკავშირდებათ  ჩვენი  სპეციალისტი  ავტორიზაციისას ჩვენთან დაფიქსირებულ ტელეფონის ნომერზე.

პასუხს მიიღებთ/ან დაგიკავშირდებათ ჩვენი სპეციალისტი არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა.

ონლაინ-დახმარებისათვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

პროგრამის ფუნქციონალთან დაკავშირებული კითხვებით

  • კლინიკის ბიზნეს-პროცესების პროგრამით მართვასთან ან ბიზნეს-პროცესების პროგრამაში ასახვასთან დაკავშირებული კითხვებით
  • პროგრამასთან დაკავშირებული ტექნიკური ან სხვა სახის პრობლემების მოსაგვარებლად რჩევების მისაღებად
  • პროგრამაში განხორციელებულ სიახლეებთან დაკავშირებული კითხვებით

მეილის ავტორიზაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: (+995) 593 31 30 15

თუ ამ გვერდზე ვერ იპოვეთ პასუხი თქვენს კითხვაზე

მოგვწერეთ

medservice favicon
მოითხოვე ზარი