medservice black
მედსერვივისი 2024.
[v. 24.600]

– ამბულატორიული ჟურნალები
.         – სწრაფი ფილტრი – გახსნა: დღევანდელი, გუშინდელი, მიმდინარე თვე, მიმდინარე წელი
.         – ბეჭდვის კონტექსტური მენიუ – რეგისტრაციის ჟურნალი (#IV-200-12/ა)
.         – ანკეტა – დახურვის მიზეზი, გადაყვანისას დაწესებულება და კომენტარი
– EHR ინფორმირებული თანხმობა
.         – სტაციონარული პაციენტისათვის მენიუ “ჟურნალ”-ში
.         – ამბულატორიული პაციენტისათვის კურსუსების ბეჭდვის კონტექსტურ მენიუში
.         – შაბლონი “EHR_Inf” ადმინისტრაციული ფორმებიდან
.         – პაციენტის ხელმოწერა – ელექტრონული
– სტაციონარული ჟურნალის ექსპორტი – შემოსვლის ICD
– წინასწარი ჩაწერები
.         – ოპერაციების ჟურნალი (Log) – “წინასწარი ჩაწერა: წაშლა”
.         – რედაქტირება – უზერის სახელი
.         – ახალი ოპერაციები – “ვიზიტის გაუქმება” და “პაციენტი მოვიდა”
.         – სტატუსის ზოლი ოპერაციების განხორციელების უზერით და თარიღით
.         – ფილტრი – აქტიური, გაუქმებული, მოვიდა

[v. 24.515]

– განახლებული Medservice.ge
– სასარგებლო ბმულები – იხსნება Google Chrome-ში
– კურსუსების ექსპორტი Excel-ში – უნიკალურ პაციენტთა “ბოლო კურსუსები”
– მიმღები (ER)-ის კონტექსტური მენიუ – “შენახვა (Save As)” და “დათვალიერების ზოლი”
– უფლებები – #275: “კურსუსი ყოველდღიური – დასტურის მოხსნა”
– აფთიაქის/საწყობის ზედდებულის კონტექსტური მენიუ
.         – იმპორტი – შემოსავლის ზედდებულის იმპორტი RS-ის ფორმატით
.         – შენახვა (Save As)
– რიგის მართვა
.         – მონიტორი – გამოძახებული ნომრის ციმციმი
.         – გამოძახება რეგისტრატორთან – გასუფთავება ბოლო გამოძახების შემდეგ
.         – სპეციალისტთან გაგზავნა – გადამისამართება რეგისტრატორებს შორის
– ლოკაცია – ლოკაციის რედაქტირება/წაშლა
.         – “გასვლამდე” ნებისმიერი უზერით
.         – 115-ე უფლებით შეუზღუდავად
– ისტორიის დაბლოკვა – ჩაიხსნა ჩ/კვლევებში განყოფილების ბარათის მიხედვით შეცვლა
– გადამხდელები – ველი “პრაისი” და ფასდაკლების ველები “B”…”S”
– შეკვეთა/გამოკვლევის ჩატარება ამბულატორიაში
.         – დაფინანსების % “-1”
.         – სერვისების ჩამონათვალი გადამხდელის ველ “პრაისი”-ს მიხედვით (არჩევით)
.         – ფასდაკლება გადამხდელის [B-S] ველების მიხედვით (არჩევით)

[v. 24.425]

– ლოკაცია
– ყოველდღიური კურსუსი – განყოფილების ხელ-ის შემოვლა
– ბენეფიციარები – “მობილური გუნდი”, “არაპროგრამული პაციენტები”
– ახალი ანკეტა – ავტოფილტრი მხოლოდ ღია ანკეტებიდან

[v. 24.320]

– სტაციონარული ბარათი
.         – პალატა და ოჯახური მდგომარეობა
.         – მკურნალი ექიმი და განყოფილების გამგე – სიიდან არჩევა
.         – მე-2 გვერდზე დაემატა ოპერაციის დაწყების დრო
– ნაშთი – ხარჯის პანელს დაემატა შეტანის სექცია
– ანესთეზია/ოპერაცია – ალმები “Start” და “End”
– მიმდინარე ოპერაციები
.         – უფლებების განაწილება – 274-მიმდინარე ოპერაციების მონიტორი
.         – მართვა – მიმდინარე ოპერაციები
.         – მიმდინარე ოპერაციების მონიტორზე გაშვება
– ყოველდღიური კურსუსი
.         – ჩანაწერის სახეობა – “ექიმის ჩანაწერი”, “განყ. ხელ-ის ჩანაწერი”, “კონსილიუმის ჩანაწერი”
.         – ღილაკი “კონსილიუმის წევრები”
.         – კონსილიუმის შემადგენლობის ავტომატური გენერაცია
.         – ინდივიდუალური დამოწმების ღილაკები კონსილიუმის წევრებისათვის
– სავალდებულო ველების კონტროლი – ტელეფონის ნომერი

[v. 24.210]

– სალაროში შეტანა – სექცია “გადახდა”
– ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ
.         – მონიშვნა/მოხსნა
.         – მონიშვნის გასუფთავება
.         – პასუხების შედარება
– ნაშთი – ხარჯის პანელი

[v. 24.200]

– სტაციონარის ეკრანის EHR და CLC ინდიკატორები – ვადის კონტროლი
– კურსუსი – EHR ინდიკატორი
– ამბულატორიული ანკეტა – დაბლოკვის შემდეგ შეკვეთების ცვლილების აკრძალვა
– ჩატარებული კვლევები
.         – კოდით ფილტრი – განსხვავებული ინდექსების ჩამონათვალი
.         – ალამი “გარდა”
– დოკუმენტაციის აუდიტი – კოდი CDC

[v. 24.110]

– EHR-დაზუსტება – EHR #-ის განმეორებით მითითება
– სასტარტო გვერდი
.         – მონაცემთა ბაზები – მიმდინარე / გასული წელი
.         – ამბულატორიულ ღილაკზე ღილაკ-მენიუ
– ამბულატორიული შეკვეთის ველი “გამომგზავნი” – დინამიური ფორმირება ექიმებით
– ფორმა-100 – ექიმის გვარი და სახელი (არჩევით)
– ამბულატორიული ჟურნალის Excel-ში ექსპორტი – ანკეტის ველი “ექიმი”

სხვა ვერსიები.
cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2023.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2022.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2021.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2020.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2019.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2015.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2012.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2011.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2002.

medservice favicon
მოითხოვე ზარი