მედსერვისი 21

მედსერვისი 2K21

[v. 21.110]
– EHR ისტორია (ამბულატორია) – განხორციელებული ვიზიტები
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – გამოკვლევების ჟურნალი (ფორმა #IV-200-11/ა)
[v. 21.200]
– კურსუსი
–       გადასვლა EHR ისტორიაზე (ამბულატორია)
–       ობიექტური მონაცემები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       დასკვნითი დიაგნოზი – ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო (ამბულატორია)
–       ექიმთან მიმართვის თარიღისა და კურსუსის თარიღის (დასრულება) სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ცენტრები და კაბინეტები – სტომატოლოგია
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – დაჯგუფება საექიმო სპეციალობით, კლ/კოდით და კლ/დასახელებით (EHR)
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრი – მიმდინარე პაციენტები
– პასუხები – პაციენტის პირადი ნომერი
– EHR ისტორია – გადასვლა კურსუსზე (ამბულატორია)
[v. 21.210]
– რეცეპტურა – კურსუსში გადასვლისას რეკომენდაციებზე დამატება (გასუფთავების გარეშე)
[v. 21.225]
– EHR ისტორია
–       ავადმყოფობის მიმდინარეობა – “სხვა”
–       სტატუსი – “კონფიდენციალური”
– სტატისტიკური ფორმების (025 და 066) ინტეგრაცია – MSPortal-2.3
– უფლებების განაწილება: კურსუსი – საპასპორტო მონაცემების რედაქტირება (-254-)
[v. 21.227]
– ბენეფიციარები – ფსიქიატრიული დისპანსერი
– უფლებების განაწილება: მონაცემთა ბაზები – მხოლოდ მიმდინარე (-255-)
[v. 21.300]
– გადამხდელები – დასახელება კალკულაციისათვის
– სტომატოლოგიური პაციენტის სამედიცინო ბარათი (ფორმა N: IV-220/ა)
[v. 21.307]
– სტატისტიკური მაჩვენებლები – ამბ. მომსახურების მოცულობა წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
– გამოკვლევების ანალიზი (ამბ) – ალამი “OP”: წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
[v. 21.400]
– ამბულატორია. ჯამური ფორმა
–       კვლევების გადატანის პანელი
–       სალარო – დუბლიკატის შექმნა
– სისტემური ოპერაციები – ფორმა-100-ის ნომრების გენერატორი
– უფლებების განაწილება: სალარო – დუბლიკატი (-256-)
[v. 21.415]
– აფთიაქი – ჯგუფი “#ორთოპედია”
– ჩანართი ფურცელი
–       ისტორიის შეცვლა
–       #ორთოპედია
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები – ისტორიის შეცვლა
– ამბულატორიული შეკვეთა – ალამი “S”: წინასაოპერაციო კვლევები – გადახდა
[v. 21.435]
– პასუხები
–       შედეგისა და ნორმის შედარება
–       ს/კ პრაისის კოდებისათვის შაბლონები ძირითადი კოდიდან (არჩევით)
– კურსუსი – მოიხსნა 64kb-ის პრობლემა
[v. 21.455]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ველი “გამშვები (უ/გ-დან)”
–       პროგრამის გახსნა
– ჯამური ფორმიდან კვლევების გადატანა – სერია #Amb და იგნორირება გამოკვლევების შედარებაში
[v. 21.500]
– უფლებების განაწილება
–       User-ის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
–       სტატუსის ზოლი
–       ექსპორტი Excel-ში – უფლებების ჩამონათვალი; მომხმარებლები და მათი უფლებები
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       მომხმარებლის (User) შექმნა და წაშლა
–       ინფორმაციის დათვალიერება – სტაციონარული ბარათი
[v. 21.523]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მიმღების ჟურნალი, ქსენონი, ხელშეკრულება, სამეანო ბარათი, არჩეული დედის შვილები
–       ფორმა # 025/ს (სარეგისტრაციო ბარათი ამბულატორიაში)
–       წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე; ახალშობილთა ჟურნალი (ბავშვები)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ჟურნალის დათვალიერების (ფილტრი) დეტალიზაცია
–       დეტალიზაციის ცხრილის ექსპორტი (კონტექსტური მენიუდან)
– ჩატარებული გამოკვლევები – პასუხების ბეჭდვა
[v. 21.547]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ისტორია”
–       სტაციონარული ჟურნალი
–       ამბულატორია
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – ამბულატორიული ბარათის გახსნა და რედაქტირება
– მთავარი ფანჯრის ინსტრუმენტების პანელი – კლავიატურის ენა
– პროგრამის გახსნა – კლავიატურის ენა “FI”
[v. 21.601]
– კურსუსების სტატუსის ზოლი და ფილტრი – კურსუსის # (ჟურნალის პროგრამული #)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – კურსუსები (ჟურნალი)
[v. 21.623]
– პროგრამის გადატვირთვა (მენიუ “სერვისი”) – გლობალური “ცხელი” კლავიშები
– კურსუსი. სინქრონიზაცია EHR-თან – გამოკვლევებისა და დიაგნოსტიკის თარიღი და დრო
[v. 21.641]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “ბილინგი”
– პასუხები – QR კოდი
– კურსუსი
–       ჩივილები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       სინქრონიზაცია EHR-თან – Anamnesis Morbi => ჩივილები
– კადრები. ანკეტა და საპასპორტო მონაცემები – სახელი და გვარის თარგმნა
[v. 21.700]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ჟურნალი”
–       მენიუ “რეპორტი”
–       მენიუ “სტანდარტი”
–       სტაციონარული ჟურნალის ინსტრუმენტების პანელი
–       მართვა => ადმინისტრატორი
– ჩატარებული გამოკვლევები – დროით ფილტრი
– კურსუსები – დროით ფილტრი
– კადრები. საპასპორტო მონაცემები – ოთახის #
[v. 21.721]
– ბენეფიციარები – იშვიათი დაავადებები
– კოპირებული ტექსტის კონვერტირებული ჩასმა – გლობალური “ცხელი” კლავიშები “Ctrl+W”
– ოპერაციების ჟურნალის (Log) ფილტრი – შინაარსი
[v. 21.725]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სერვისი”
– კურსუსი. პაციენტის გასინჯვის ფურცელი – გენერაცია მკურნალობის ტაქტიკასთან ერთად
[v. 21.800]
– ამბულატორიული EHR ისტორია
–       ვიზიტის თარიღი და დრო კურსუსის შესაბამისად
–       დანიშნულების, ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური გამოკვლევის თარიღი და დრო ბოლო ვიზიტის შესაბამისად
–       ქირურგიული ჩარევისა და სხვა აქტივობის თარიღი და დრო ბოლო ვიზიტის შესაბამისად
[v. 21.810]
– EHR ისტორია – ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “მართვა”
[v. 21.823]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სალარო”
– SMS API
–       სისტემური პარამეტრები – ქვედა კოლონტიტული ვიზიტზე ჩაწერისას
–       სტაციონარული და ამბულატორიული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – SMS-ის გაგზავნა
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი
–       EHR ისტორიის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
–       ასაკი – შესაბამისი ფანჯრის გახსნა
–       სისხლის ჯგუფი და რეზუსი
[v. 21.845]
– SMS API – შაბლონად შენახვა და შაბლონიდან ჩასმა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სტატისტიკა”
[v. 21.900]
– სტაციონარული კვლევებისა და დიაგნოსტიკის EHR-ისტორიაში გადატანა – პასუხი და დასკვნა
[v. 21.907]
– ამბულატორიული კვლევებისა და დიაგნოსტიკის EHR-ისტორიაში ჩასმა – პასუხი და დასკვნა
– კურსუსი
–       სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან – პასუხები და დასკვნები: ყველა, პირველი და ბოლო, არცერთი
–       ობიექტური მონაცემები წინასაოპერაციო ეპიკრიზიდან
[v. 21.1100]
– EHR-ისტორია
–       ქირურგიული ჩარევების ოპერაციებთან სინქრონიზაციისას წამოიღებს ანესთეზიასაც
–       ამბულატორიული კვლევების ჩასმას დაემატა “1 თვით ადრე” და “6 თვით ადრე”
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები
–       ოქმებში ექიმის/ოპერატორის ავტომატური გან-რა “ავტორის მოხსნის” ან კადრებში ცვლილების შემდეგ
–       ოპერაციის პროტოკოლი – ოქმის #-ში ისტორიის #
[v. 21.1200]
– EHR-ისტორია
–       ლაბორატორიული კვლევების სექცია მკურნალობასა და დაზუსტებაში – კონტექსტური მენიუს ბრძანება “გადატანა”
–       მედიკამენტების სინქრონიზაცია – ხარჯის გადმოტანა ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციებიდან
–       გვერდი “კალკულაცია” და გაგზავნის ღილაკის მენიუში ბრძანება “კალკულაცია”
–       “მოვლის ტიპი” და “ფასი” დანიშნულების, ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევების, კონსულტაციების, ს/გადასხმისა და დაზუსტების ლაბორატორიის სექციებში
–       “მოვლის ტიპი” და “ფასი” ყველა ტიპის სინქრონიზაციაში
– “მოვლის ტიპი” – ნაშთის ფანჯარა, ჩანართის კონტექსტური მენიუ, ანესთეზია-ოპერაცია, სტაციონარული შეკვეთები, ჩატარებული კვლევები
– სერ­ვი­სი=>e-სისტემები=>ფარმაცევტული პროდუქტები – “სამედიცინო საგნების გადმოწერა” და იმპორტი ბაზაში
– სტანდარტი=>კლასიფიკატორი – სამედიცინო საგნები
– MSEHR-3.7
–       პორტალის განახლებული კლასიფიკატორები
–       EHR-ისტორიის ხარჯვითი ნაწილის ახალი ველების (“მოვლის ტიპი” და “ფასი”) გადაგზავნა
– კურსუსი – გვერდზე “დასკვნითი დიაგნოზი” ალამი “ფ-100-ის გაცემა ვიზირებისას”
– ქსენონი – ველი “სტილი”. Default-მნიშვნელობა Realdro-ს 114-ე პარამეტრით
– აფთიაქის ანგარიშთა გეგმა. ინდექსის დამატება/რედაქტირება – ჯგუფი “EHR” ველებით “რეესტრი”, “კოდი” და “დასახელება”

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.