მედსერვისი 23

მედსერვისი 2023

[v. 23.101]
– სტაციონარული ბარათი და პ/ხარჯები – ჩაშლის კოდები
– ჩანართი ფურცელი – პ/ხარჯების კორექცია (“ორთოპედია”)
[v. 23.107]
– MSPortal-3.1
[v. 23.200]
– პ/ხარჯებში საოპერაციო და სხვა პერსონალის გადატანა – Key-სიტყვები: ასისტენტი 1, ასისტენტი 2
– სტაციონარის ფილტრი და სტატისტიკა – ასაკობრივი ჯგუფი [00-18)
– სალაროში შეტანა – გადამხდელი მხოლოდ სიიდან
– ქსენონი – კატეგორიები “მშობიარობა”, “DRG გადაუდებელი” და “DRG გეგმიური”
– პროგრამები “მშობიარობა და საკეისრო კვეთა”, “DRG-გადაუდებელი სტაციონარი” და “DRG-გეგმიური ქირურგია”
      – ინვოისი
      – ინვოისის დეტალიზაცია
      – სალაროს ფილტრი
– ჯამური ფორმა ამბულატორიაში
      – კალკულაციაზე ბეჭედი და ელ. ხელმოწერები
      – კალკულაციის ექსპორტი PDF-ში
– ClipBoard-ის კონტროლი – ‘-ის (char 39) კოპირებისას ClipBoard-ის გასუფთავება
[v. 23.220]
– კატეგორიები “DRG მაღალი რისკი”, “გადაუდებელი ამბულატორია” და “ინფექციური”
      – ქსენონი
      – ამბულატორიული ანკეტა
      – სტაციონარისა და ამბულატორიის ფილტრები
      – სტატისტიკა
– პროგრამები “DRG-მაღალი რისკი”, “გადაუდებელი ამბულატორია”, “ქიმიოთერაპია-ჰორმონოთერაპია”, “სხივური თერაპია” და “ინფექციური დაავადებების მართვა”
      – ინვოისი
      – სალაროს/დებიტორების ფილტრი
      – ინვოისის დეტალიზაცია
– MSImport 5.3
      – `-ის (char 39) კონტროლი
      – დაფინანსება – კატეგორია და % სერვისებისა და ბენეფიციარების მიხედვით
– ქსენონი
      – სერვისითა და ბენეფიციარით კატეგორიის, კომპანიისა და %-ის განსაზღვრა
      – დაზღვევის სექცია – გვერდი “სტილი”
[v. 23.230]
– ამბულატორია
      – ბოლოს გაფილტრული (Ctrl+F1)
      – დღევანდელი ჩანაწერი (სწრაფი ფილტრი) – ცხელი კლავიშები Shift+F1
      – ფილტრი
            – დაჯგუფება და ექსპორტი Excel-ში
            – სქესი
– გამოკვლევის ჩატარება (სტაციონარი) – თარიღი და დრო vs ჰოსპიტალიზაციის პერიოდი
[v. 23.300]
– უფლებების განაწილება
      – 268 – სისხლის ბანკი – წაშლა
      – 269 – სისხლის ბანკი – “ხელით” დანომვრა
      – 270 – სისხლის ბანკი – ბარათის დამოწმება
      – 271 – სისხლის ბანკი – ბარათის დამოწმების მოხსნა
– ცენტრები და კაბინეტები – სისხლის ბანკი
– სისტემური პარამეტრები – ბეჭედი (სისხლის ბანკი)
– სისხლის ბანკი
      – ბარათების ავტომატური და “ხელით” ნუმერაცია
      – დონორის ბარათი – რაოდენობა და თანხა; ექიმი თერაპევტი და მედდა
      – დონაციის ბარათის ბეჭდვა
      – მთავარი ფანჯარა
            – სტატუსის ზოლი
            – კომპონენტების ვადები თარიღის კონტროლით
            – პ/ნომერი და თერაპევტი
            – ბარათის დამოწმება/დამოწმების მოხსნა
            – სწრაფი ფილტრი – “ბოლო 3 წელი”
            – ფანჯრის გახსნა – “ბოლო 3 წელი”
      – ჟურნალის კონტექსტური მენიუ
            – პ/ნომრის კოპირება
            – კაბინეტები (სისხლის ბანკი) – ფილტრი და დამატება
      – ექსპორტი Excel-ში – ჩაბარება (რაოდენობა,თანხა, თერაპევტი, მედდა) და ვადები
      – ფილტრი – თერაპევტი, მედდა, დასტური, “ბოლო 3 წელი”
[v. 23.309]
– უფლებების განაწილება – 272 – სისხლის ბანკი – დონაციის ბარათი
[v. 23.311]
– სტაციონარული ჟურნალი – გაერთიანდა კონტროლისა და საბუთების კონტროლის (ქსენონი) ველები
– სტაციონარული ბარათის ახალი მე-2 გვერდის სექცია “სხვა” – შსს შეტყობინების პასუხისმგებელი
– ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
      – თარიღი და დრო
      – ითვალისწინებს ალამს “ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო”
– სტომატოლოგიური პაციენტების ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
– ამბულატორიული ჟურნალი – სტატუსის ზოლზე ანკეტის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
– რეგისტრაციის თარიღი და დრო – კურსუსები, მიმღების ჟურნალი, ბავშვების (სამშობიარო) ჟურნალში
– მიმღების ჟურნალი – ცხელი კლავიშები მიმდინარე ცვლაზე: Shift+F1
[v. 23.320]
– ჩანართი ფურცელი – დათვლის მეთოდი: ფაქტიური ხარჯი + 5%
– სტაციონარული ბარათი
      – ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა (სთ:წთ)
      – გაწერა – კონტექსტური მენიუ: +24სთ, +36სთ
[v. 23.400]
– სწრაფი ფილტრი
      – “ყველა ჩანაწერი” (F1)
      – ჯგუფი “ჩემი” ნანახი ისტორიები
– განახლებული ინტერფეისი
      – გვერდები “სტარტი” და “სტაციონარი”
      – გვერდი “სტარტი” – კომპლექსური ძებნის ველი და დამატებითი ღილაკები
[v. 23.417]
– სტაციონარული ბარათი – გაწერის კონტექსტურ მენიუს დაემატა “ახლა”
– გვერდი “სტაციონარი”
      – თემატური კონტექსტური ინსტრუმენტების პანელი
      – დამატებითი პანელი – პირდაპირი ხარჯების დათვალიერება უფლებების შესაბამისად
      – პაციენტების ცხრილი
            – კონტექსტურ მენიუს დაემატა “დათვალიერების ზოლი”
            – კონტროლის ველის სათაურის ღილაკი – ფუნქცია “ბილინგი/სამედიცინო კონტროლი”
      – სწრაფი ფილტრები – დაემატა “ფილტრის შენახვა”
      – ინსტრუმენტების პანელი
            – შენახული ფილტრის გახსნა
            – QR კოდები – ჩამოსაშლელ მენიუში “SMS/E-Mail-ტექსტი”
      – დათვალიერების პანელი – ჩაშლა/აკეცვის ღილაკები HCV-კონტროლისა და კომენტარებისათვის
      – სტატუსის ზოლი – რეგისტრაციის თარიღი და დრო
– სისტემური შეცდომების (კავშირის წყვეტა …) დამუშავება
– ClipBoard-ის კონტროლი პროგრამის აქტივაციისას და არა ნებისმიერი კოპირებისას
[v. 23.500]
– ამბულატორიული ჟურნალები – კონტექსტურ მენიუს დაემატა “დათვალიერების ზოლი”
– უფლებებში მომხმარებლის შექმნა/რედაქტირება – ძებნა ნომრით ან დასახელებით
[v. 23.502]
– უფლებების განაწილება: -141- შსს შეტყობინება
[v. 23.510]
– სასტარტო ფილტრი და სტაციონარის სწრაფი ფილტრი – “ბოლო ასეული”, “ბოლო მიღება”, “ბოლო გაწერა”
– სტაციონარის ცხრილი – დალაგება ზრდადობა/კლებადობით (ისტორიის ნომრით)
– კადრები და შავი სია – რეგისტრაციის User-ი, თარიღი და დრო
[v. 23.600]
– სასტარტო ფილტრი – “ჩემი” გადასაგზავნი ვიზიტები
– კურსუსები – Ctrl+B: ახალი ყოველდღიური ჩანაწერი
[v. 23.620]
– აფთიაქისა და საწყობის სტარტის ღილაკები – ჩამოსაშლელი მენიუ უფლებების გათვალისწინებით
– ჩანართი, ანესთეზია და ოპერაცია
      – ველი I-10
      – კონტექსტური მენიუ – ICD-10. გენერირდება EHR-დან
      – ნაშთი – ველი ICD სრული სიით
– EHR-ისტორია
      – დანიშნულება მკურნალობის სექციში – ICD
      – მედიკამენტების სინქრონიზაცია – ICD
      – T00MSEHR-4.1
      – გაგზავნა ახალ პორტალზე
– მენიუ “სერვისი”. e-სისტემები – ახალი EHR სისტემა
[v. 23.700]
– ანესთეზია/ოპერაცია – პერსონალი მხოლოდ ჩამოსაშლელი სიიდან
– ახალი EHR სისტემა – კლასიფიკატორებში დაემატა 30-33
– EHR-ისტორია
      – გადაგზავნისას ტექსტის სიგრძის ლიმიტი 10 000 სიმბოლო
      – დიაგნოზი შემოსვლისას – დაემატა დიაგნოზის აღწერა
      – კლინიკური დიაგნოზი – დაემატა დრო, ICD-კოდი და დასახელება
      – სისხლის გადასხმა – დაემატა ტრანსფუზიის ჩვენება და ICD
      – დაკვირვება/ზედამხედველობა – მოვლის ტიპი, ICD
      – ინტენსიური მოვლა, კლ. დიაგნოსტიკური გამოკვლევა – ICD
      – ქირურგიული ჩარევები და ანესთეზია
          – ICD და ოქმის #
          – ანესთეზია (WA და WAB) – ეკრანზე მწვანე ფერით
          – სინქრონიზაცია ოპერაციებთან
                – დაემატა პროტოკოლის #
                – ანესთეზიაზე სინქრონიზაცია ანესთეზიის ფანჯარასთან და ოქმთან
                – ამბულატორიულ პაციენტზე სინქრონიზაცია ჩარევის ოქმთან
      – სექცია ოპერაციის ოქმები – გენერირდება გაგზავნისას ვალიდური საოპერაციო ოქმებიდან
– T01MSEHR-4.1
[v. 23.710]
– კურსუსი
      – ყოველდღიურ ჩანაწერში დაემატა მოვლის ტიპი და კრიტიკულობა
      – ახალი ველები გენერირდება რეზიუმესა და დღიურში
      – საიტზე აიტვირთება გასინჯვის ფურცელში
– EHR-ისტორია
      – სხვა აქტივობა – მოვლის ტიპი და ICD
      – ლაბორატორიული გამოკვლევები
                – დაწყება-დასრულება
                – ახალ EHR-ზე იგზავნება პათანატომიის გარდა
                – პათანატომიური კვლევების კოდის შრიფტის ფერი მწვანედ
      – სხვა რეკომენდაციები – “შედეგი/კომენტარ”-ს დაერქვა “რეკომენდაციის შინაარსი”
      – დანიშნულება
                – ველი “გამოყენებულ იქნა”. ანესთეზიას ეკრანზე შეესაბამება მწვანე ფერი
                – ახალი ველი გათვალისწინებულია სინქრონიზაციაში
[v. 23.720]
– EHR-ისტორია – ჰოსპიტალიზაცია
      – განხორციელებული ვიზიტები
                – დაერქვა “განხორციელებული ვიზიტები და გადაყვანები”
                – ალამი “გადაყვანა”
      – პასუხისმგებელი პირები – გენერირდება გადაგზავნისას ვალიდური ყოველდღიური კურსუსებიდან
      – ჰისტომორფოლოგია – გენერირდება გადაგზავნისას ლაბორატორიის სექციიდან (PAT-*)
      – ჰოსპიტალიზაციის გამოსავალი – დაემატა “დაზუსტება/კომენტარი”
– სხვა რეკომენდაციები
      – დაერქვა “ქირურგიული ჩარევები და სხვა რეკომენდაციები”
      – დაემატა ICD და ICD-ს დაზუსტება, NCSP და მისი დასახელება (გათვალისწინებულია სინქრონიზაციაში)
      – იგზავნება EHR-ის ქირურგიული ჩარევებისა (NCSP-ის მქონე) და სხვა რეკომენდაციების სექციებში
– EHR-ისტორია – გაწერისშემდგომი რეკომენდაციები
      – ინსტრუმენტული გამოკვლევები – დაემატა “კომენტარი/რეკომენდაცია”
      – ლაბორატორიული გამოკვლევები – დაემატა “კომენტარი/რეკომენდაცია” (გათვალისწინებულია სინქრონიზაციაში)
      – კონსულტაციები – დაემატა “კომენტარი/რეკომენდაცია”
– EHR-დიაგნოზებით ICD-სიის ფორმირება – ძირითადი დიაგნოზის სექციის პირველი დიაგნოზი და თანმხლები ICD-ები
[v. 23.800]
– EHR-ისტორია
      – დაზუსტება და რედაქტირება EHR-ის ახალი ვერსიის შესაბამისად. T02MSEHR-4.1
      – ICD-სიის ფორმირება – ძირითადი დიაგნოზის სექციის პირველი დიაგნოზი, დაავადების გართულებისა და თანმხლები დაავადების ICD-ები
– DRG – გადათვლისას ს/დღე მიღება-გაწერით
– EHRC-კოდი – ER
– ამბულატორიული შეკვეთა – კაბინეტი
– გამოკვლევა-მანიპულაციების ამბულატორიული სტატისტიკა – მიმღები: სტომატოლოგია, სისხლის ბანკი, იშვიათი დაავადებები, ფსიქიატრიული დისპანსერი
– უფლებები – 273 – მხოლოდ ამბულატორია
– გამოკვლევის პასუხი – მილი გრეი vs მკზვ
– გამოკვლევის ჩატარება ამბულატორიაში – თანადამფინანსებელი
– ჯამური ფორმა (ამბულატორიაში) – მიმდინარე პოზიციის კალკულაცია
[v. 23.830]
– MSEHR-4.3
– სამედიცინო საგნები – ჯგუფები
– EHRC კოდი – პროცენტული პოზიციების დათვლა ღირებულებიდან
– კურსუსები
      – მედიკამენტის ჩაფორმება
      – შრიფტის პროპორციული ზომა
      – არჩეული გვერდების ბეჭდვა
– ჯგუფი და რეზუსი – შედეგის ავტომატური ასახვა ბარათში
– პ/ხარჯები – საოპერაციო პერსონალისთვის “გადატანა პ/ხარჯებში (R)”

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.