მედსერვისი 23

მედსერვისი 2023

[v. 23.101]
– სტაციონარული ბარათი და პ/ხარჯები – ჩაშლის კოდები
– ჩანართი ფურცელი – პ/ხარჯების კორექცია (“ორთოპედია”)
[v. 23.107]
– MSPortal-3.1
[v. 23.200]
– პ/ხარჯებში საოპერაციო და სხვა პერსონალის გადატანა – Key-სიტყვები: ასისტენტი 1, ასისტენტი 2
– სტაციონარის ფილტრი და სტატისტიკა – ასაკობრივი ჯგუფი [00-18)
– სალაროში შეტანა – გადამხდელი მხოლოდ სიიდან
– ქსენონი – კატეგორიები “მშობიარობა”, “DRG გადაუდებელი” და “DRG გეგმიური”
– პროგრამები “მშობიარობა და საკეისრო კვეთა”, “DRG-გადაუდებელი სტაციონარი” და “DRG-გეგმიური ქირურგია”
      – ინვოისი
      – ინვოისის დეტალიზაცია
      – სალაროს ფილტრი
– ჯამური ფორმა ამბულატორიაში
      – კალკულაციაზე ბეჭედი და ელ. ხელმოწერები
      – კალკულაციის ექსპორტი PDF-ში
– ClipBoard-ის კონტროლი – ‘-ის (char 39) კოპირებისას ClipBoard-ის გასუფთავება
[v. 23.220]
– კატეგორიები “DRG მაღალი რისკი”, “გადაუდებელი ამბულატორია” და “ინფექციური”
      – ქსენონი
      – ამბულატორიული ანკეტა
      – სტაციონარისა და ამბულატორიის ფილტრები
      – სტატისტიკა
– პროგრამები “DRG-მაღალი რისკი”, “გადაუდებელი ამბულატორია”, “ქიმიოთერაპია-ჰორმონოთერაპია”, “სხივური თერაპია” და “ინფექციური დაავადებების მართვა”
      – ინვოისი
      – სალაროს/დებიტორების ფილტრი
      – ინვოისის დეტალიზაცია
– MSImport 5.3
      – `-ის (char 39) კონტროლი
      – დაფინანსება – კატეგორია და % სერვისებისა და ბენეფიციარების მიხედვით
– ქსენონი
      – სერვისითა და ბენეფიციარით კატეგორიის, კომპანიისა და %-ის განსაზღვრა
      – დაზღვევის სექცია – გვერდი “სტილი”
[v. 23.230]
– ამბულატორია
      – ბოლოს გაფილტრული (Ctrl+F1)
      – დღევანდელი ჩანაწერი (სწრაფი ფილტრი) – ცხელი კლავიშები Shift+F1
      – ფილტრი
            – დაჯგუფება და ექსპორტი Excel-ში
            – სქესი
– გამოკვლევის ჩატარება (სტაციონარი) – თარიღი და დრო vs ჰოსპიტალიზაციის პერიოდი
[v. 23.300]
– უფლებების განაწილება
      – 268 – სისხლის ბანკი – წაშლა
      – 269 – სისხლის ბანკი – “ხელით” დანომვრა
      – 270 – სისხლის ბანკი – ბარათის დამოწმება
      – 271 – სისხლის ბანკი – ბარათის დამოწმების მოხსნა
– ცენტრები და კაბინეტები – სისხლის ბანკი
– სისტემური პარამეტრები – ბეჭედი (სისხლის ბანკი)
– სისხლის ბანკი
      – ბარათების ავტომატური და “ხელით” ნუმერაცია
      – დონორის ბარათი – რაოდენობა და თანხა; ექიმი თერაპევტი და მედდა
      – დონაციის ბარათის ბეჭდვა
      – მთავარი ფანჯარა
            – სტატუსის ზოლი
            – კომპონენტების ვადები თარიღის კონტროლით
            – პ/ნომერი და თერაპევტი
            – ბარათის დამოწმება/დამოწმების მოხსნა
            – სწრაფი ფილტრი – “ბოლო 3 წელი”
            – ფანჯრის გახსნა – “ბოლო 3 წელი”
      – ჟურნალის კონტექსტური მენიუ
            – პ/ნომრის კოპირება
            – კაბინეტები (სისხლის ბანკი) – ფილტრი და დამატება
      – ექსპორტი Excel-ში – ჩაბარება (რაოდენობა,თანხა, თერაპევტი, მედდა) და ვადები
      – ფილტრი – თერაპევტი, მედდა, დასტური, “ბოლო 3 წელი”
[v. 23.309]
– უფლებების განაწილება – 272 – სისხლის ბანკი – დონაციის ბარათი
[v. 23.311]
– სტაციონარული ჟურნალი – გაერთიანდა კონტროლისა და საბუთების კონტროლის (ქსენონი) ველები
– სტაციონარული ბარათის ახალი მე-2 გვერდის სექცია “სხვა” – შსს შეტყობინების პასუხისმგებელი
– ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
      – თარიღი და დრო
      – ითვალისწინებს ალამს “ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო”
– სტომატოლოგიური პაციენტების ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
– ამბულატორიული ჟურნალი – სტატუსის ზოლზე ანკეტის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
– რეგისტრაციის თარიღი და დრო – კურსუსები, მიმღების ჟურნალი, ბავშვების (სამშობიარო) ჟურნალში
– მიმღების ჟურნალი – ცხელი კლავიშები მიმდინარე ცვლაზე: Shift+F1
[v. 23.320]
– ჩანართი ფურცელი – დათვლის მეთოდი: ფაქტიური ხარჯი + 5%
– სტაციონარული ბარათი
      – ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა (სთ:წთ)
      – გაწერა – კონტექსტური მენიუ: +24სთ, +36სთ
[v. 23.400]
– სწრაფი ფილტრი
      – “ყველა ჩანაწერი” (F1)
      – ჯგუფი “ჩემი” ნანახი ისტორიები
– განახლებული ინტერფეისი
      – გვერდები “სტარტი” და “სტაციონარი”
      – გვერდი “სტარტი” – კომპლექსური ძებნის ველი და დამატებითი ღილაკები
[v. 23.417]
– სტაციონარული ბარათი – გაწერის კონტექსტურ მენიუს დაემატა “ახლა”
– გვერდი “სტაციონარი”
      – თემატური კონტექსტური ინსტრუმენტების პანელი
      – დამატებითი პანელი – პირდაპირი ხარჯების დათვალიერება უფლებების შესაბამისად
      – პაციენტების ცხრილი
            – კონტექსტურ მენიუს დაემატა “დათვალიერების ზოლი”
            – კონტროლის ველის სათაურის ღილაკი – ფუნქცია “ბილინგი/სამედიცინო კონტროლი”
      – სწრაფი ფილტრები – დაემატა “ფილტრის შენახვა”
      – ინსტრუმენტების პანელი
            – შენახული ფილტრის გახსნა
            – QR კოდები – ჩამოსაშლელ მენიუში “SMS/E-Mail-ტექსტი”
      – დათვალიერების პანელი – ჩაშლა/აკეცვის ღილაკები HCV-კონტროლისა და კომენტარებისათვის
      – სტატუსის ზოლი – რეგისტრაციის თარიღი და დრო
– სისტემური შეცდომების (კავშირის წყვეტა …) დამუშავება
– ClipBoard-ის კონტროლი პროგრამის აქტივაციისას და არა ნებისმიერი კოპირებისას
[v. 23.500]
– ამბულატორიული ჟურნალები – კონტექსტურ მენიუს დაემატა “დათვალიერების ზოლი”
– უფლებებში მომხმარებლის შექმნა/რედაქტირება – ძებნა ნომრით ან დასახელებით
[v. 23.502]
– უფლებების განაწილება: -141- შსს შეტყობინება
[v. 23.510]
– სასტარტო ფილტრი და სტაციონარის სწრაფი ფილტრი – “ბოლო ასეული”, “ბოლო მიღება”, “ბოლო გაწერა”
– სტაციონარის ცხრილი – დალაგება ზრდადობა/კლებადობით (ისტორიის ნომრით)
– კადრები და შავი სია – რეგისტრაციის User-ი, თარიღი და დრო
[v. 23.600]
– სასტარტო ფილტრი – “ჩემი” გადასაგზავნი ვიზიტები
– კურსუსები – Ctrl+B: ახალი ყოველდღიური ჩანაწერი

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.