მედსერვისი 23

მედსერვისი 2023

[v. 23.101]
– სტაციონარული ბარათი და პ/ხარჯები – ჩაშლის კოდები
– ჩანართი ფურცელი – პ/ხარჯების კორექცია (“ორთოპედია”)
[v. 23.107]
– MSPortal-3.1
[v. 23.200]
– პ/ხარჯებში საოპერაციო და სხვა პერსონალის გადატანა – Key-სიტყვები: ასისტენტი 1, ასისტენტი 2
– სტაციონარის ფილტრი და სტატისტიკა – ასაკობრივი ჯგუფი [00-18)
– სალაროში შეტანა – გადამხდელი მხოლოდ სიიდან
– ქსენონი – კატეგორიები “მშობიარობა”, “DRG გადაუდებელი” და “DRG გეგმიური”
– პროგრამები “მშობიარობა და საკეისრო კვეთა”, “DRG-გადაუდებელი სტაციონარი” და “DRG-გეგმიური ქირურგია”
      – ინვოისი
      – ინვოისის დეტალიზაცია
      – სალაროს ფილტრი
– ჯამური ფორმა ამბულატორიაში
      – კალკულაციაზე ბეჭედი და ელ. ხელმოწერები
      – კალკულაციის ექსპორტი PDF-ში
– ClipBoard-ის კონტროლი – ‘-ის (char 39) კოპირებისას ClipBoard-ის გასუფთავება
[v. 23.220]
– კატეგორიები “DRG მაღალი რისკი”, “გადაუდებელი ამბულატორია” და “ინფექციური”
      – ქსენონი
      – ამბულატორიული ანკეტა
      – სტაციონარისა და ამბულატორიის ფილტრები
      – სტატისტიკა
– პროგრამები “DRG-მაღალი რისკი”, “გადაუდებელი ამბულატორია”, “ქიმიოთერაპია-ჰორმონოთერაპია”, “სხივური თერაპია” და “ინფექციური დაავადებების მართვა”
      – ინვოისი
      – სალაროს/დებიტორების ფილტრი
      – ინვოისის დეტალიზაცია
– MSImport 5.3
      – `-ის (char 39) კონტროლი
      – დაფინანსება – კატეგორია და % სერვისებისა და ბენეფიციარების მიხედვით
– ქსენონი
      – სერვისითა და ბენეფიციარით კატეგორიის, კომპანიისა და %-ის განსაზღვრა
      – დაზღვევის სექცია – გვერდი “სტილი”
[v. 23.230]
– ამბულატორია
      – ბოლოს გაფილტრული (Ctrl+F1)
      – დღევანდელი ჩანაწერი (სწრაფი ფილტრი) – ცხელი კლავიშები Shift+F1
      – ფილტრი
            – დაჯგუფება და ექსპორტი Excel-ში
            – სქესი
– გამოკვლევის ჩატარება (სტაციონარი) – თარიღი და დრო vs ჰოსპიტალიზაციის პერიოდი
[v. 23.300]
– უფლებების განაწილება
      – 268 – სისხლის ბანკი – წაშლა
      – 269 – სისხლის ბანკი – “ხელით” დანომვრა
      – 270 – სისხლის ბანკი – ბარათის დამოწმება
      – 271 – სისხლის ბანკი – ბარათის დამოწმების მოხსნა
– ცენტრები და კაბინეტები – სისხლის ბანკი
– სისტემური პარამეტრები – ბეჭედი (სისხლის ბანკი)
– სისხლის ბანკი
      – ბარათების ავტომატური და “ხელით” ნუმერაცია
      – დონორის ბარათი – რაოდენობა და თანხა; ექიმი თერაპევტი და მედდა
      – დონაციის ბარათის ბეჭდვა
      – მთავარი ფანჯარა
            – სტატუსის ზოლი
            – კომპონენტების ვადები თარიღის კონტროლით
            – პ/ნომერი და თერაპევტი
            – ბარათის დამოწმება/დამოწმების მოხსნა
            – სწრაფი ფილტრი – “ბოლო 3 წელი”
            – ფანჯრის გახსნა – “ბოლო 3 წელი”
      – ჟურნალის კონტექსტური მენიუ
            – პ/ნომრის კოპირება
            – კაბინეტები (სისხლის ბანკი) – ფილტრი და დამატება
      – ექსპორტი Excel-ში – ჩაბარება (რაოდენობა,თანხა, თერაპევტი, მედდა) და ვადები
      – ფილტრი – თერაპევტი, მედდა, დასტური, “ბოლო 3 წელი”
[v. 23.309]
– უფლებების განაწილება – 272 – სისხლის ბანკი – დონაციის ბარათი
[v. 23.311]
– სტაციონარული ჟურნალი – გაერთიანდა კონტროლისა და საბუთების კონტროლის (ქსენონი) ველები
– სტაციონარული ბარათის ახალი მე-2 გვერდის სექცია “სხვა” – შსს შეტყობინების პასუხისმგებელი
– ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
      – თარიღი და დრო
      – ითვალისწინებს ალამს “ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო”
– სტომატოლოგიური პაციენტების ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
– ამბულატორიული ჟურნალი – სტატუსის ზოლზე ანკეტის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
– რეგისტრაციის თარიღი და დრო – კურსუსები, მიმღების ჟურნალი, ბავშვების (სამშობიარო) ჟურნალში
– მიმღების ჟურნალი – ცხელი კლავიშები მიმდინარე ცვლაზე: Shift+F1
[v. 23.320]
– ჩანართი ფურცელი – დათვლის მეთოდი: ფაქტიური ხარჯი + 5%
– სტაციონარული ბარათი
      – ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა (სთ:წთ)
      – გაწერა – კონტექსტური მენიუ: +24სთ, +36სთ

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.