მედსერვისი 21

მედსერვისი 2K21

[v. 21.110]
– EHR ისტორია (ამბულატორია) – განხორციელებული ვიზიტები
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – გამოკვლევების ჟურნალი (ფორმა #IV-200-11/ა)
[v. 21.117]
– კურსუსი. ობიექტური მონაცემები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
– ცენტრები და კაბინეტები – სტომატოლოგია

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.