მედსერვისი 22

მედსერვისი 2K22

[v. 22.100]
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი – EHR-კალკულაციის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
– EHRისტორია
–      გვერდი “დაზუსტება” – EHR #
–      დანიშნულების სინქრონიზაცია
–            სინქრონიზაციის მეთოდები – Realdro-ს მე-80 პარამეტრით
–            სინქრონიზაცია პერიოდებად ან სრულად
–            ითვალისწინებს ჰუმანიტარულ (უსასყიდლო) მედიკამენტებს
–      სექცია “დანიშნულება”, კონტექსტური მენიუ – “გასუფთავება”
–      EHR-კალკულაციის გაგზავნა – დაემატა პირობა “თუ კალკულაცია არ არის გადაგზავნილი”
–      გვერდი “კალკულაცია”
–            ჯგუფი “კომპონენტები”  – ითვალისწინებს მხოლოდ ვიზირებულს
–            ჯგუფი “ფ/ხარჯი” – “EHR”-ის “კალკულაციასთან” შედარებაში ჰუმანიტარული არ მონაწილეობს
– მოვლის ტიპი
–      Default მნიშვნელობა განისაზღვრება მისი ბოლო გამოყენებით
–      გათვალისწინებულია ხარჯების კოპირებაში (სისტემური ოპერაციები)
[v. 22.105]
– EHR-ისტორია – ჩასწორების რეჟიმში ჩაირთვება:
–      სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
–      ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
–      ვიზირება
[v. 22.121]
– EHR-კალკულაცია – ფასნამატი ფაქტიური ხარჯის პროცენტით

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.