მედსერვისი 24

მედსერვისი 2024

[v. 24.110]
– EHR-დაზუსტება – EHR #-ის განმეორებით მითითება
– სასტარტო გვერდი
      – მონაცემთა ბაზები – მიმდინარე / გასული წელი
      – ამბულატორიულ ღილაკზე ღილაკ-მენიუ
– ამბულატორიული შეკვეთის ველი “გამომგზავნი” – დინამიური ფორმირება ექიმებით
– ფორმა-100 – ექიმის გვარი და სახელი (არჩევით)
– ამბულატორიული ჟურნალის Excel-ში ექსპორტი – ანკეტის ველი “ექიმი”
[v. 24.200]
– სტაციონარის ეკრანის EHR და CLC ინდიკატორები – ვადის კონტროლი
– კურსუსი – EHR ინდიკატორი
– ამბულატორიული ანკეტა – დაბლოკვის შემდეგ შეკვეთების ცვლილების აკრძალვა
– ჩატარებული კვლევები
      – კოდით ფილტრი – განსხვავებული ინდექსების ჩამონათვალი
      – ალამი “გარდა”
– დოკუმენტაციის აუდიტი – კოდი CDC
[v. 24.210]
– სალაროში შეტანა – სექცია “გადახდა”
– ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ
      – მონიშვნა/მოხსნა
      – მონიშვნის გასუფთავება
      – პასუხების შედარება
– ნაშთი – ხარჯის პანელი

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.