მედსერვისი 22

მედსერვისი 2K22

[v. 22.100]
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი – EHR-კალკულაციის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
– EHRისტორია
–      გვერდი “დაზუსტება” – EHR #
–      დანიშნულების სინქრონიზაცია
–            სინქრონიზაციის მეთოდები – Realdro-ს მე-80 პარამეტრით
–            სინქრონიზაცია პერიოდებად ან სრულად
–            ითვალისწინებს ჰუმანიტარულ (უსასყიდლო) მედიკამენტებს
–      სექცია “დანიშნულება”, კონტექსტური მენიუ – “გასუფთავება”
–      EHR-კალკულაციის გაგზავნა – დაემატა პირობა “თუ კალკულაცია არ არის გადაგზავნილი”
–      გვერდი “კალკულაცია”
–            ჯგუფი “კომპონენტები”  – ითვალისწინებს მხოლოდ ვიზირებულს
–            ჯგუფი “ფ/ხარჯი” – “EHR”-ის “კალკულაციასთან” შედარებაში ჰუმანიტარული არ მონაწილეობს
– მოვლის ტიპი
–      Default მნიშვნელობა განისაზღვრება მისი ბოლო გამოყენებით
–      გათვალისწინებულია ხარჯების კოპირებაში (სისტემური ოპერაციები)
[v. 22.105]
– EHR-ისტორია – ჩასწორების რეჟიმში ჩაირთვება:
–      სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
–      ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
–      ვიზირება
[v. 22.121]
– EHR-კალკულაცია – ფასნამატი ფაქტიური ხარჯის პროცენტით
[v. 22.137]
– კურსუსები – შიდა/გარე გადაყვანის ეპიკრიზი
– სტაციონარული შეკვეთები – შაბლონი
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები
–      გაუტკივარების ოქმი – ექთანი ანესთეზისტის ელ. ხელმოწერა
–      წინასაოპერაციო ეპიკრიზი – განყოფილების გამგის ელ. ხელმოწერა
–      ოპერაციის პროტოკოლი – ოპერატორი-2 და ოპერატორი-3 ელ. ხელმოწერებით
–      ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი – განყოფილების გამგის ელ. ხელმოწერა
– სისტემური პარამეტრები – ფასნამატის % სექციაში EHR-კალკულაცია
[v. 22.200]
– EHR-ისტორია
–      ჩასწორების რეჟიმში ჩატარებული კვლევებისა და კონსულტაციების გადმოსვლა
–      გარე მედიკამენტები დანიშნულების სინქრონიზაციაში (არჩევით)
[v. 22.210]
– პასუხი – SMS-ით გაგზავნა
[v. 22.225]
– EHR ისტორია
–      გვერდი “საიტი”
–      დანიშნულების სინქრონიზაციის ახალი მეთოდი
– MSEHR 4.1
[v. 22.300]
– მენიუ “სტანდარტი” – ადმინისტრაციული ფორმები
– უფლებების განაწილება – [-262-263-264-]: ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია [სრული, დათვალიერება, კადრები]
– ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია – მენიუ “ბილინგი”, ამბულატორია, კადრები, მენიუ “ჟურნალი”
– პროგრამის შესახებ – Updates: მონაცემთა ბაზის განახლებები
[v. 22.315]
– ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ – ფილტრი კოდით
– მართვა. ადმინისტრატორი – SMS-შეხსენება
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – SMS-ის გაგზავნა
[v. 22.320]
– SMS-შეხსენების სერვისი MSAutosms 1.0
[v. 22.400]
– მობილური აპლიკაცია (პრემიუმ პაკეტი)
– უფლებები
–      265 – მობილური აპლიკაცია – მენეჯერის ინტერფეისი
–      266 – მობილური აპლიკაცია – ექიმის ინტერფეისი
[v. 22.410]
– ფარმაცევტული პროდუქტების კლასიფიკატორი
–      ბაზის იმპორტი ცვლილებების შესაბამისად
–      გენერიკით/აქტიური ნივთიერებით ფილტრისას არ ითვალისწინებს სიმბოლოების რეგისტრს
–      პოზიტიური სიის პროდუქტზე – დასახელება მწვანე ფონით
–      “ვიწრო თერაპიულ”/”გამონაკლის” პროდუქტზე – შრიფტის ფერი წითელი. მნიშვნელობა ქვედა სტატუსის ზოლში
– რეცეპტის გამოწერა – გამოწერის ფორმის Default მნიშვნელობა “მხოლოდ გენერიკი”
– დანიშნულება – პროდუქტის დასახელება გამოწერის ფორმის შესაბამისად
[v. 22.500]
– სტაციონარული ბარათის ახალი მე-2 გვერდის სექცია “სხვა” – შსს შეტყობინების ნომერი
– წინასწარი ჩაწერა
–      ღილაკი ამბულატორიაში
–       ფანჯარა მორგებულია ამბულატორიის ინტერფეისზე
–      ახალი ველი “მენეჯერი”
–      ფილტრი “მენეჯერი”-თ
–      ახალი ღილაკები – “პაციენტი ამბულატორიიდან”, “გასუფთავება”, “დარეზერვება”
–      არჩეული ექიმის კონსულტაციის ტარიფები
– ამბულატორიული ანკეტა
–      ახალი ველი “მენეჯერი”
–      “მენეჯერი” ფილტრში და ექსპორტში
–      “მენეჯერი” ჩატარებულ გამოკვლევებში და ჯამურ ფორმაში
– უფლებები – 267 – “წინასწარი ჩაწერები – მხოლოდ ანკეტით”
[v. 22.530]
– წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე
–      ავტომატური სმს-ი რედაქტირებისას
–      ავტომატური სმს-ი დარეზერვებულ ჩანაწერზე პაციენტის მონაცემების რედაქტირებისას
–      ავტომატური სმს-ი მენეჯერთან
–       მენეჯერი ჟურნალის ბეჭდვასა და ექსპორტში
–       პაციენტის მონაცემების რედაქტირებისას სერვისის რედაქტირება
–      სწრაფი ფილტრი – დღევანდელი ვიზიტები, ხვალინდელი ვიზიტები, დაგეგმილი ვიზიტები
–      ფანჯრის გახსნა – დაგეგმილი ვიზიტები
– ამბულატორიული პაციენტი
–      ანკეტა – მენეჯერის შერჩევა
–      შეკვეთა – სმს-ის გაგზავნა
–      ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ – სმს-ი მენეჯერთან
–      კურსუსის კონტექსტური მენიუ – სმს-ი მენეჯერთან
– მენიუ “მართვა” – რიგის მართვა (პრემიუმ პაკეტი)
–      რიგის ნომრები
–      გამოძახება რეგისტრატორთან
–      გამოძახება სპეციალისტთან
–      მონიტორი
– ამბულატორია – ინსტრუმენტების პანელი
–      გამოძახება რეგისტრატორთან
–      გამოძახება სპეციალისტთან
– უფლებების განაწილება
–      257 – რიგის მართვა – რიგის ნომრები
–      258 – რიგის მართვა – გამოძახება რეგისტრატორთან
–      259 – რიგის მართვა – მონიტორი
–      260 – რიგის მართვა – გამოძახება სპეციალისტთან
[v. 22.700]
– სალარო – საგარანტიოს მოთხოვნა
– DICOM
–      პარამეტრები (RealDro) – ფაილის გაფართოება
–      პასუხები – სურათის მისამართი
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი (ამბულატორია) – ფილტრი და დაჯგუფება მენეჯერით
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – მეილის გაგზავნის ლოგირება
– მეილის პარამეტრები (RealDro) – პორტი
[v. 22.817]
– პირდაპირი ხარჯები – საოპერაციო და სხვა პერსონალი
[v. 22.930]
– EHR იდენტიფიკაცია – ქსენონი, მიმღების ჟურნალი, ამბულატორიული ანკეტა
– რეცეპტურა – დანიშნულებები პორტალიდან
[v. 22.1120]
– DRG კალკულაცია
–      პერიოდი – მიღება-გაწერა
–      დათვლის მეთოდი – ტარიფი
– ჩანართი – ER-ისათვის გამოსავალი “დასრულებულია”

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.