მედსერვისი 22

მედსერვისი 2K22

[v. 22.100]
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი – EHR-კალკულაციის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
– EHRისტორია
–      გვერდი “დაზუსტება” – EHR #
–      დანიშნულების სინქრონიზაცია
–            სინქრონიზაციის მეთოდები – Realdro-ს მე-80 პარამეტრით
–            სინქრონიზაცია პერიოდებად ან სრულად
–            ითვალისწინებს ჰუმანიტარულ (უსასყიდლო) მედიკამენტებს
–      სექცია “დანიშნულება”, კონტექსტური მენიუ – “გასუფთავება”
–      EHR-კალკულაციის გაგზავნა – დაემატა პირობა “თუ კალკულაცია არ არის გადაგზავნილი”
–      გვერდი “კალკულაცია”
–            ჯგუფი “კომპონენტები”  – ითვალისწინებს მხოლოდ ვიზირებულს
–            ჯგუფი “ფ/ხარჯი” – “EHR”-ის “კალკულაციასთან” შედარებაში ჰუმანიტარული არ მონაწილეობს
– მოვლის ტიპი
–      Default მნიშვნელობა განისაზღვრება მისი ბოლო გამოყენებით
–      გათვალისწინებულია ხარჯების კოპირებაში (სისტემური ოპერაციები)
[v. 22.105]
– EHR-ისტორია – ჩასწორების რეჟიმში ჩაირთვება:
–      სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
–      ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
–      ვიზირება
[v. 22.121]
– EHR-კალკულაცია – ფასნამატი ფაქტიური ხარჯის პროცენტით
[v. 22.137]
– კურსუსები – შიდა/გარე გადაყვანის ეპიკრიზი
– სტაციონარული შეკვეთები – შაბლონი
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები
–      გაუტკივარების ოქმი – ექთანი ანესთეზისტის ელ. ხელმოწერა
–      წინასაოპერაციო ეპიკრიზი – განყოფილების გამგის ელ. ხელმოწერა
–      ოპერაციის პროტოკოლი – ოპერატორი-2 და ოპერატორი-3 ელ. ხელმოწერებით
–      ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი – განყოფილების გამგის ელ. ხელმოწერა
– სისტემური პარამეტრები – ფასნამატის % სექციაში EHR-კალკულაცია
[v. 22.200]
– EHR-ისტორია
–      ჩასწორების რეჟიმში ჩატარებული კვლევებისა და კონსულტაციების გადმოსვლა
–      გარე მედიკამენტები დანიშნულების სინქრონიზაციაში (არჩევით)
[v. 22.210]
– პასუხი – SMS-ით გაგზავნა
[v. 22.225]
– EHR ისტორია
–      გვერდი “საიტი”
–      დანიშნულების სინქრონიზაციის ახალი მეთოდი
– MSEHR 4.1
[v. 22.300]
– მენიუ “სტანდარტი” – ადმინისტრაციული ფორმები
– უფლებების განაწილება – [-262-263-264-]: ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია [სრული, დათვალიერება, კადრები]
– ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია – მენიუ “ბილინგი”, ამბულატორია, კადრები, მენიუ “ჟურნალი”
– პროგრამის შესახებ – Updates: მონაცემთა ბაზის განახლებები
[v. 22.315]
– ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ – ფილტრი კოდით
– მართვა. ადმინისტრატორი – SMS-შეხსენება
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – SMS-ის გაგზავნა
[v. 22.320]
– SMS-შეხსენების სერვისი MSAutosms 1.0
[v. 22.400]
– მობილური აპლიკაცია (პრემიუმ პაკეტი)
– უფლებები
–      265 – მობილური აპლიკაცია – მენეჯერის ინტერფეისი
–      266 – მობილური აპლიკაცია – ექიმის ინტერფეისი
[v. 22.410]
– ფარმაცევტული პროდუქტების კლასიფიკატორი
–      ბაზის იმპორტი ცვლილებების შესაბამისად
–      გენერიკით/აქტიური ნივთიერებით ფილტრისას არ ითვალისწინებს სიმბოლოების რეგისტრს
–      პოზიტიური სიის პროდუქტზე – დასახელება მწვანე ფონით
–      “ვიწრო თერაპიულ”/”გამონაკლის” პროდუქტზე – შრიფტის ფერი წითელი. მნიშვნელობა ქვედა სტატუსის ზოლში
– რეცეპტის გამოწერა – გამოწერის ფორმის Default მნიშვნელობა “მხოლოდ გენერიკი”
– დანიშნულება – პროდუქტის დასახელება გამოწერის ფორმის შესაბამისად
[v. 22.500]
– სტაციონარული ბარათის ახალი მე-2 გვერდის სექცია “სხვა” – შსს შეტყობინების ნომერი
– წინასწარი ჩაწერა
–      ღილაკი ამბულატორიაში
–       ფანჯარა მორგებულია ამბულატორიის ინტერფეისზე
–      ახალი ველი “მენეჯერი”
–      ფილტრი “მენეჯერი”-თ
–      ახალი ღილაკები – “პაციენტი ამბულატორიიდან”, “გასუფთავება”, “დარეზერვება”
–      არჩეული ექიმის კონსულტაციის ტარიფები
– ამბულატორიული ანკეტა
–      ახალი ველი “მენეჯერი”
–      “მენეჯერი” ფილტრში და ექსპორტში
–      “მენეჯერი” ჩატარებულ გამოკვლევებში და ჯამურ ფორმაში
– უფლებები – 267 – “წინასწარი ჩაწერები – მხოლოდ ანკეტით”
[v. 22.530]
– წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე
–      ავტომატური სმს-ი რედაქტირებისას
–      ავტომატური სმს-ი დარეზერვებულ ჩანაწერზე პაციენტის მონაცემების რედაქტირებისას
–      ავტომატური სმს-ი მენეჯერთან
–       მენეჯერი ჟურნალის ბეჭდვასა და ექსპორტში
–       პაციენტის მონაცემების რედაქტირებისას სერვისის რედაქტირება
–      სწრაფი ფილტრი – დღევანდელი ვიზიტები, ხვალინდელი ვიზიტები, დაგეგმილი ვიზიტები
–      ფანჯრის გახსნა – დაგეგმილი ვიზიტები
– ამბულატორიული პაციენტი
–      ანკეტა – მენეჯერის შერჩევა
–      შეკვეთა – სმს-ის გაგზავნა
–      ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ – სმს-ი მენეჯერთან
–      კურსუსის კონტექსტური მენიუ – სმს-ი მენეჯერთან
– მენიუ “მართვა” – რიგის მართვა (პრემიუმ პაკეტი)
–      რიგის ნომრები
–      გამოძახება რეგისტრატორთან
–      გამოძახება სპეციალისტთან
–      მონიტორი
– ამბულატორია – ინსტრუმენტების პანელი
–      გამოძახება რეგისტრატორთან
–      გამოძახება სპეციალისტთან
– უფლებების განაწილება
–      257 – რიგის მართვა – რიგის ნომრები
–      258 – რიგის მართვა – გამოძახება რეგისტრატორთან
–      259 – რიგის მართვა – მონიტორი
–      260 – რიგის მართვა – გამოძახება სპეციალისტთან
[v. 22.700]
– სალარო – საგარანტიოს მოთხოვნა
– DICOM
–    პარამეტრები (RealDro) – ფაილის გაფართოება
–    პასუხები – სურათის მისამართი
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი (ამბულატორია) – ფილტრი და დაჯგუფება მენეჯერით
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – მეილის გაგზავნის ლოგირება
– მეილის პარამეტრები (RealDro) – პორტი

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.