მედსერვისი 21

მედსერვისი 2K21

[v. 21.110]
– EHR ისტორია (ამბულატორია) – განხორციელებული ვიზიტები
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – გამოკვლევების ჟურნალი (ფორმა #IV-200-11/ა)
[v. 21.200]
– კურსუსი
–       გადასვლა EHR ისტორიაზე (ამბულატორია)
–       ობიექტური მონაცემები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       დასკვნითი დიაგნოზი – ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო (ამბულატორია)
–       ექიმთან მიმართვის თარიღისა და კურსუსის თარიღის (დასრულება) სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ცენტრები და კაბინეტები – სტომატოლოგია
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – დაჯგუფება საექიმო სპეციალობით, კლ/კოდით და კლ/დასახელებით (EHR)
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრი – მიმდინარე პაციენტები
– პასუხები – პაციენტის პირადი ნომერი
– EHR ისტორია – გადასვლა კურსუსზე (ამბულატორია)
[v. 21.210]
– რეცეპტურა – კურსუსში გადასვლისას რეკომენდაციებზე დამატება (გასუფთავების გარეშე)
[v. 21.225]
– EHR ისტორია
–       ავადმყოფობის მიმდინარეობა – “სხვა”
–       სტატუსი – “კონფიდენციალური”
– სტატისტიკური ფორმების (025 და 066) ინტეგრაცია – MSPortal-2.3
– უფლებების განაწილება: კურსუსი – საპასპორტო მონაცემების რედაქტირება (-254-)
[v. 21.227]
– ბენეფიციარები – ფსიქიატრიული დისპანსერი
– უფლებების განაწილება: მონაცემთა ბაზები – მხოლოდ მიმდინარე (-255-)
[v. 21.300]
– გადამხდელები – დასახელება კალკულაციისათვის
– სტომატოლოგიური პაციენტის სამედიცინო ბარათი (ფორმა N: IV-220/ა)
[v. 21.307]
– სტატისტიკური მაჩვენებლები – ამბ. მომსახურების მოცულობა წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
– გამოკვლევების ანალიზი (ამბ) – ალამი “OP”: წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
[v. 21.400]
– ამბულატორია. ჯამური ფორმა
–       კვლევების გადატანის პანელი
–       სალარო – დუბლიკატის შექმნა
– სისტემური ოპერაციები – ფორმა-100-ის ნომრების გენერატორი
– უფლებების განაწილება: სალარო – დუბლიკატი (-256-)
[v. 21.415]
– აფთიაქი – ჯგუფი “#ორთოპედია”
– ჩანართი ფურცელი
–       ისტორიის შეცვლა
–       #ორთოპედია
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები – ისტორიის შეცვლა
– ამბულატორიული შეკვეთა – ალამი “S”: წინასაოპერაციო კვლევები – გადახდა
[v. 21.435]
– პასუხები
–       შედეგისა და ნორმის შედარება
–       ს/კ პრაისის კოდებისათვის შაბლონები ძირითადი კოდიდან (არჩევით)
– კურსუსი – მოიხსნა 64kb-ის პრობლემა
[v. 21.455]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ველი “გამშვები (უ/გ-დან)”
–       პროგრამის გახსნა
– ჯამური ფორმიდან კვლევების გადატანა – სერია #Amb და იგნორირება გამოკვლევების შედარებაში
[v. 21.500]
– უფლებების განაწილება
–       User-ის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
–       სტატუსის ზოლი
–       ექსპორტი Excel-ში – უფლებების ჩამონათვალი; მომხმარებლები და მათი უფლებები
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       მომხმარებლის (User) შექმნა და წაშლა
–       ინფორმაციის დათვალიერება – სტაციონარული ბარათი
[v. 21.523]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მიმღების ჟურნალი, ქსენონი, ხელშეკრულება, სამეანო ბარათი, არჩეული დედის შვილები
–       ფორმა # 025/ს (სარეგისტრაციო ბარათი ამბულატორიაში)
–       წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე; ახალშობილთა ჟურნალი (ბავშვები)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ჟურნალის დათვალიერების (ფილტრი) დეტალიზაცია
–       დეტალიზაციის ცხრილის ექსპორტი (კონტექსტური მენიუდან)
– ჩატარებული გამოკვლევები – პასუხების ბეჭდვა
[v. 21.547]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ისტორია”
–       სტაციონარული ჟურნალი
–       ამბულატორია
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – ამბულატორიული ბარათის გახსნა და რედაქტირება
– მთავარი ფანჯრის ინსტრუმენტების პანელი – კლავიატურის ენა
– პროგრამის გახსნა – კლავიატურის ენა “FI”
[v. 21.601]
– კურსუსების სტატუსის ზოლი და ფილტრი – კურსუსის # (ჟურნალის პროგრამული #)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – კურსუსები (ჟურნალი)
[v. 21.623]
– პროგრამის გადატვირთვა (მენიუ “სერვისი”) – გლობალური “ცხელი” კლავიშები
– კურსუსი. სინქრონიზაცია EHR-თან – გამოკვლევებისა და დიაგნოსტიკის თარიღი და დრო
[v. 21.641]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “ბილინგი”
– პასუხები – QR კოდი
– კურსუსი
–       ჩივილები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       სინქრონიზაცია EHR-თან – Anamnesis Morbi => ჩივილები
– კადრები. ანკეტა და საპასპორტო მონაცემები – სახელი და გვარის თარგმნა

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.