შემოთავაზებები

შპს ,,სოფტგრუპი“ საქართველოს პოლიკლინიკებს სთავაზობს ელექტრონული ისტორიების წარმოებას ჰოსპიტალური მენეჯმენტის სისტემა “მედსერვისი“-ს Limited ვერსიის საშუალებით.

აღნიშნული ვერსიით შესაძლებელია:

  1. ამბულატორიული ელექტრონული ისტორიების წარმოება (ფორმა N IV-200) და ინტეგრაცია პორტალ­თან (ehr.moh.gov.ge) (ამბულატორია და პირველადი ჯანდაცვა)
  2. ელექტრონული ფორმა #100-ის წარმოება
  3. ელექტრონული რეცეპტურის წარმოება და ინტეგრაცია პორტალთან (eprescription.moh.gov.ge)
  4. ელექტრონული დანიშნულებების წარმოება
  5. სტატისტიკური ფორმა #025-ის ავტომატური გენერირება და ინტეგრაცია პორტალთან (statistics.moh.gov.ge)
  6. ვიზიტების რეგისტრაციისა და ფორმა-100-ების ჟურნალების ავტომატური გენერირება
  7. კადრების აღრიცხვა

აღნიშნული ვერსიის ღირებულებაა თვეში სულ რაღაც 149 (ასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი.

სურვილის შემთხვევაში ჩვენი კომპანია თქვენს მონაცემთა ბაზას განათავსებს ჩვენი კომპანიის სერვერზე (კონფიდენციალობა დაცული იქნება სათანადო ხელშეკრულებით) და გაუწევს შესაბამის მომსახურებას. აღნიშნული მომსახურება დამატებით ეღირება თვეში 49 (ორმოცდაცხრა) ლარი. გარე სერვერზე თქვენი მონაცემთა ბაზის განთავსება საშუალებას მოგცემთ დაზოგოთ ქსელის დამატებითი ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვისა და IT მომსახურების თანხები, რაც ასევე მნიშვნელოვან ეკონომიას მოუტანს თქვენს კლინიკას.

პატივისცემით

შპს ,,სოფტ გრუპის“ გუნდი

ტელ: +995 593 31 30 15

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.