სიახლე

პროგრამის ადმინისტრატორებისათვის!

უფლებების განაწილების სრული აღწერა იხილეთ გვერდზე  “დახმარება“.


პროგრამის მიმდინარე ვერსია: 20.247
სერვისების მიმდინარე ვერსიები: MSConvertor 1.1, MSImport 5.1, MSUpAgent, MSSync 1.5, MSPortal 2.2, MSEHR 3.5


მალე


მედსერვისი 2K20

მედსერვისი 2019

მედსერვისი 12

მედსერვისი 11

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.