სიახლე

ცვლილება 36-ე დადგენილების მოსარგებლეთათვის:

შიდა სტანდარტებში განფასებული უნდა იყოს 36-ე დადგენილების ინტენსიური თერაპიის ახალი კოდები. კო­დებ­ში უნდა მოხდეს შემდეგი ჩანაცვლება:  INT => 2000, REAN => 3000.
ახალი კოდების ვადიანობის კონტროლი და ნეონატოლოგიური კოდებით კალკულაციის დათვლა შესაძლებელია პროგრამის 19.1147 ვერსიიდან.


პროგრამის მიმდინარე ვერსია: 19.1215
სერვისების მიმდინარე ვერსიები: MSConvertor 1.1, MSImport 5.1, MSUpAgent, MSSync 1.5, MSPortal 2.2, MSEHR 3.5


მალე


მედსერვისი 19

მედსერვისი 12

მედსერვისი 11

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.