მედსერვისი 20-22

მედსერვისი 2K20

[v. 20.100]
– სტაციონარული შეკვეთა – ჩატარების თარიღი და დრო; კომენტარი
[v. 20.115]
– სისტემური ოპერაციები
–                      ისტორიის დამატება – თავსებადია EHR-თან
–                      EHR-ანამნეზის გახსნა
[v. 20.123]
– უფლებები – ამბ. კვლევის სტატუსი შეუზღუდავი
[v. 20.135]
– QR კოდები
–                      სტაციონარული ჟურნალი
–                      ამბულატორიული ჟურნალი
–                      კადრები
[v. 20.200]
– დათვლის მეთოდი – ტარიფი – 10%, ტარიფი – 15%, ტარიფი – 20%
– გადამხდელები – პ/ხარჯების კორექცია
– კურსუსი – დანიშნულების ექსპორტი PDF-ში და გაგზავნა E-Mail-ით
[v. 20.240]
– ანესთეზია-ოპერაცია – ვალიდაცია
– ჩატარებული ანესთეზიები/ოპერაციები – ავტორისა და ვალიდაციის მოხსნა
– ჩატარებული ოპერაციები
–                      წინასაოპერაციო ეპიკრიზი
–                      ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი
[v. 20.245]
– სალაროს ჟურნალის ფილტრი – ქვითარი (Q)
– ჩატარებული კვლევები – თარიღი პასუხში
[v. 20.257]
– ჩატარებული ოპერაციები – საოპერაციო პროტოკოლი
[v. 20.270]
– სისტემური პარამეტრები – SMS API
– მენიუ “სერვისი” – SMS-ის გაგზავნა
[v. 20.307]
– უფლებების განაწილება – სმს შეტყობინების გაგზავნა
– წინასწარი ჩაწერა
–                      პაციენტის ტელეფონი
–                      პაციენტის და ექიმის QR-კოდები
–                      ჩაწერისას ავტომატური შეტყობინება პაციენტთან და ექიმთან
–                      SMS-ის გაგზავნა
– სისტემური პარამეტრები
–                      ვიზიტზე ჩაწერისას ავტომატური შეტყობინება ექიმთან
–                      რეკვიზიტები – ტელეფონი
[v. 20.315]
– ჩატარებული ანესთეზიები
–                      გაუტკივარების ოქმი
–                      ანესთეზიოლოგის ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი
– EHR-ისტორია – სინქრონიზაცია ჩატარებულ ოპერაციებთან
[v. 20.330]
– ჩატარებული ანესთეზიები – ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელი
[v. 20.400]
– უფლებების განაწილება – ისტორია (EHR) – კონტროლი
– EHR-ისტორია – დაზუსტება: კონტროლი
– სტაციონარული ჟურნალი
–                      ფილტრი – პორტალი: კონტროლის სტატუსი
–                      ექსპორტი Excel-ში – შსს შეტყობინებების ჟურნალი
– კურსუსების ფილტრი – პორტალი: კონტროლის სტატუსი
[v. 20.417]
– EHR-ისტორია – მკურნალობა – ქირურგიული ჩარევები
–                      გაუტკივარების მეთოდი და გართულებები
–                      გაუტკივარების მეთოდისა და გართულებების სინქრონიზაცია ოპერაციების პროტოკოლებიდან
– სტაციონარული ბარათი
–                      ბეჭდვა – II-გვერდი (ახალი)
–                      II-გვერდი (ახალი) – ოპერაციული მკურნალობა EHR-ისტორიიდან
[v. 20.620]
– EHR-ისტორია
–                      დაზუსტება – კონტროლი – ალამი “ჩასწორების უფლება”
–                      ჩასწორება (დარედაქტირება პორტალზე)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი: ჩასწორების უფლება
– კურსუსების ფილტრი – პორტალი: ჩასწორების უფლება
[v. 20.1107]
– კოდების ფურცელი
–                      სწრაფი ფილტრი – კოდი: 200**, 300**, I, II
–                      ვადიანობის კონტროლი – Covid-კოდები (20017-20; 30017-20)
–                      20016-ის ხარჯი – მონიშვნა/მოხსნა
–                      ხარჯების განაწილება – გარდა 20016-ის ხარჯისა
– კრიტიკული ფილტრების პანელი – Covid-კოდები
– ჩანართი ფურცელი
–                      კალკულაციაში 20016-ის ხარჯის აღნიშვნა [16]-ით
–                      კონტექსტური მენიუ. ხარჯი სტატუსით – 20016-ის ხარჯი

მედსერვისი 2K21

[v. 21.110]
– EHR ისტორია (ამბულატორია) – განხორციელებული ვიზიტები
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – გამოკვლევების ჟურნალი (ფორმა #IV-200-11/ა)
[v. 21.200]
– კურსუსი
–       გადასვლა EHR ისტორიაზე (ამბულატორია)
–       ობიექტური მონაცემები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       დასკვნითი დიაგნოზი – ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო (ამბულატორია)
–       ექიმთან მიმართვის თარიღისა და კურსუსის თარიღის (დასრულება) სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ცენტრები და კაბინეტები – სტომატოლოგია
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – დაჯგუფება საექიმო სპეციალობით, კლ/კოდით და კლ/დასახელებით (EHR)
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრი – მიმდინარე პაციენტები
– პასუხები – პაციენტის პირადი ნომერი
– EHR ისტორია – გადასვლა კურსუსზე (ამბულატორია)
[v. 21.210]
– რეცეპტურა – კურსუსში გადასვლისას რეკომენდაციებზე დამატება (გასუფთავების გარეშე)
[v. 21.225]
– EHR ისტორია
–       ავადმყოფობის მიმდინარეობა – “სხვა”
–       სტატუსი – “კონფიდენციალური”
– სტატისტიკური ფორმების (025 და 066) ინტეგრაცია – MSPortal-2.3
– უფლებების განაწილება: კურსუსი – საპასპორტო მონაცემების რედაქტირება (-254-)
[v. 21.227]
– ბენეფიციარები – ფსიქიატრიული დისპანსერი
– უფლებების განაწილება: მონაცემთა ბაზები – მხოლოდ მიმდინარე (-255-)
[v. 21.300]
– გადამხდელები – დასახელება კალკულაციისათვის
– სტომატოლოგიური პაციენტის სამედიცინო ბარათი (ფორმა N: IV-220/ა)
[v. 21.307]
– სტატისტიკური მაჩვენებლები – ამბ. მომსახურების მოცულობა წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
– გამოკვლევების ანალიზი (ამბ) – ალამი “OP”: წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
[v. 21.400]
– ამბულატორია. ჯამური ფორმა
–       კვლევების გადატანის პანელი
–       სალარო – დუბლიკატის შექმნა
– სისტემური ოპერაციები – ფორმა-100-ის ნომრების გენერატორი
– უფლებების განაწილება: სალარო – დუბლიკატი (-256-)
[v. 21.415]
– აფთიაქი – ჯგუფი “#ორთოპედია”
– ჩანართი ფურცელი
–       ისტორიის შეცვლა
–       #ორთოპედია
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები – ისტორიის შეცვლა
– ამბულატორიული შეკვეთა – ალამი “S”: წინასაოპერაციო კვლევები – გადახდა
[v. 21.435]
– პასუხები
–       შედეგისა და ნორმის შედარება
–       ს/კ პრაისის კოდებისათვის შაბლონები ძირითადი კოდიდან (არჩევით)
– კურსუსი – მოიხსნა 64kb-ის პრობლემა
[v. 21.455]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ველი “გამშვები (უ/გ-დან)”
–       პროგრამის გახსნა
– ჯამური ფორმიდან კვლევების გადატანა – სერია #Amb და იგნორირება გამოკვლევების შედარებაში
[v. 21.500]
– უფლებების განაწილება
–       User-ის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
–       სტატუსის ზოლი
–       ექსპორტი Excel-ში – უფლებების ჩამონათვალი; მომხმარებლები და მათი უფლებები
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       მომხმარებლის (User) შექმნა და წაშლა
–       ინფორმაციის დათვალიერება – სტაციონარული ბარათი
[v. 21.523]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მიმღების ჟურნალი, ქსენონი, ხელშეკრულება, სამეანო ბარათი, არჩეული დედის შვილები
–       ფორმა # 025/ს (სარეგისტრაციო ბარათი ამბულატორიაში)
–       წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე; ახალშობილთა ჟურნალი (ბავშვები)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ჟურნალის დათვალიერების (ფილტრი) დეტალიზაცია
–       დეტალიზაციის ცხრილის ექსპორტი (კონტექსტური მენიუდან)
– ჩატარებული გამოკვლევები – პასუხების ბეჭდვა
[v. 21.547]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ისტორია”
–       სტაციონარული ჟურნალი
–       ამბულატორია
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – ამბულატორიული ბარათის გახსნა და რედაქტირება
– მთავარი ფანჯრის ინსტრუმენტების პანელი – კლავიატურის ენა
– პროგრამის გახსნა – კლავიატურის ენა “FI”
[v. 21.601]
– კურსუსების სტატუსის ზოლი და ფილტრი – კურსუსის # (ჟურნალის პროგრამული #)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – კურსუსები (ჟურნალი)
[v. 21.623]
– პროგრამის გადატვირთვა (მენიუ “სერვისი”) – გლობალური “ცხელი” კლავიშები
– კურსუსი. სინქრონიზაცია EHR-თან – გამოკვლევებისა და დიაგნოსტიკის თარიღი და დრო
[v. 21.641]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “ბილინგი”
– პასუხები – QR კოდი
– კურსუსი
–       ჩივილები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       სინქრონიზაცია EHR-თან – Anamnesis Morbi => ჩივილები
– კადრები. ანკეტა და საპასპორტო მონაცემები – სახელი და გვარის თარგმნა
[v. 21.700]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ჟურნალი”
–       მენიუ “რეპორტი”
–       მენიუ “სტანდარტი”
–       სტაციონარული ჟურნალის ინსტრუმენტების პანელი
–       მართვა => ადმინისტრატორი
– ჩატარებული გამოკვლევები – დროით ფილტრი
– კურსუსები – დროით ფილტრი
– კადრები. საპასპორტო მონაცემები – ოთახის #
[v. 21.721]
– ბენეფიციარები – იშვიათი დაავადებები
– კოპირებული ტექსტის კონვერტირებული ჩასმა – გლობალური “ცხელი” კლავიშები “Ctrl+W”
– ოპერაციების ჟურნალის (Log) ფილტრი – შინაარსი
[v. 21.725]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სერვისი”
– კურსუსი. პაციენტის გასინჯვის ფურცელი – გენერაცია მკურნალობის ტაქტიკასთან ერთად
[v. 21.800]
– ამბულატორიული EHR ისტორია
–       ვიზიტის თარიღი და დრო კურსუსის შესაბამისად
–       დანიშნულების, ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური გამოკვლევის თარიღი და დრო ბოლო ვიზიტის შესაბამისად
–       ქირურგიული ჩარევისა და სხვა აქტივობის თარიღი და დრო ბოლო ვიზიტის შესაბამისად
[v. 21.810]
– EHR ისტორია – ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “მართვა”
[v. 21.823]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სალარო”
– SMS API
–       სისტემური პარამეტრები – ქვედა კოლონტიტული ვიზიტზე ჩაწერისას
–       სტაციონარული და ამბულატორიული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – SMS-ის გაგზავნა
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი
–       EHR ისტორიის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
–       ასაკი – შესაბამისი ფანჯრის გახსნა
–       სისხლის ჯგუფი და რეზუსი
[v. 21.845]
– SMS API – შაბლონად შენახვა და შაბლონიდან ჩასმა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სტატისტიკა”
[v. 21.900]
– სტაციონარული კვლევებისა და დიაგნოსტიკის EHR-ისტორიაში გადატანა – პასუხი და დასკვნა
[v. 21.907]
– ამბულატორიული კვლევებისა და დიაგნოსტიკის EHR-ისტორიაში ჩასმა – პასუხი და დასკვნა
– კურსუსი
–       სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან – პასუხები და დასკვნები: ყველა, პირველი და ბოლო, არცერთი
–       ობიექტური მონაცემები წინასაოპერაციო ეპიკრიზიდან
[v. 21.1100]
– EHR-ისტორია
–       ქირურგიული ჩარევების ოპერაციებთან სინქრონიზაციისას წამოიღებს ანესთეზიასაც
–       ამბულატორიული კვლევების ჩასმას დაემატა “1 თვით ადრე” და “6 თვით ადრე”
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები
–       ოქმებში ექიმის/ოპერატორის ავტომატური გან-რა “ავტორის მოხსნის” ან კადრებში ცვლილების შემდეგ
–       ოპერაციის პროტოკოლი – ოქმის #-ში ისტორიის #
[v. 21.1200]
– EHR-ისტორია
–       ლაბორატორიული კვლევების სექცია მკურნალობასა და დაზუსტებაში – კონტექსტური მენიუს ბრძანება “გადატანა”
–       მედიკამენტების სინქრონიზაცია – ხარჯის გადმოტანა ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციებიდან
–       გვერდი “კალკულაცია” და გაგზავნის ღილაკის მენიუში ბრძანება “კალკულაცია”
–       “მოვლის ტიპი” და “ფასი” დანიშნულების, ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევების, კონსულტაციების, ს/გადასხმისა და დაზუსტების ლაბორატორიის სექციებში
–       “მოვლის ტიპი” და “ფასი” ყველა ტიპის სინქრონიზაციაში
– “მოვლის ტიპი” – ნაშთის ფანჯარა, ჩანართის კონტექსტური მენიუ, ანესთეზია-ოპერაცია, სტაციონარული შეკვეთები, ჩატარებული კვლევები
– სერ­ვი­სი=>e-სისტემები=>ფარმაცევტული პროდუქტები – “სამედიცინო საგნების გადმოწერა” და იმპორტი ბაზაში
– სტანდარტი=>კლასიფიკატორი – სამედიცინო საგნები
– MSEHR-3.7
–       პორტალის განახლებული კლასიფიკატორები
–       EHR-ისტორიის ხარჯვითი ნაწილის ახალი ველების (“მოვლის ტიპი” და “ფასი”) გადაგზავნა
– კურსუსი – გვერდზე “დასკვნითი დიაგნოზი” ალამი “ფ-100-ის გაცემა ვიზირებისას”
– ქსენონი – ველი “სტილი”. Default-მნიშვნელობა Realdro-ს 114-ე პარამეტრით
– აფთიაქის ანგარიშთა გეგმა. ინდექსის დამატება/რედაქტირება – ჯგუფი “EHR” ველებით “რეესტრი”, “კოდი” და “დასახელება”
[v. 21.1230]
– პირდაპირი ხარჯები
–       კოდების ჩამოყრა EHR სტილის შესაბამისად
–       კოდების ჩამოყრისას EHRC-კოდის ავტომატური მიბმა
–       ღილაკი EHRC-კოდი
– კალკულაცია – გადათვლა EHR სტილის შესაბამისად
– EHR-ისტორია
–       ღილაკი “გადათვლა”
–       გვერდი “კალკულაცია” – EHR-კალკულაციის შესაბამისი სექციები და კონტროლის ჯამები
–       პორტალზე გაგზავნის ღილაკის მენიუ – “კალკულაცია” (პრემიუმ პაკეტი)
– უფლებების განაწილება – -261- კალკულაცია – გაგზავნა პორტალზე
– MSEHR-4.0 – უზრუნველყოფს EHR-კალკულაციის პორტალზე გადაგზავნას (პრემიუმ პაკეტი)
[v. 21.1241]
– სტაციონარული ჟურნალი
–       სწრაფი ფილტრი – “გადასაგზავნი კალკულაციები”
–       ფილტრი
–               გვერდ “პორტალზე” ჯგუფი “EHR-კალკულაცია”
–               “>5” და “>14” – ითვალისწინებს კალკულაციის გადაგზავნის თარიღსაც
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები – ველი `მტ`
– აფთიაქის/საწყობის ანგარიშთა გეგმის ექსპორტი
–       Unicode
–       რეესტრი და მისი შესაბამისი ველები
– EHR ისტორია
–       გვერდი “დაზუსტება” – სექცია “კონტროლი”-ს დაემატა “სტატუსი – კალკულაცია”
–       გვერდი “კალკულაცია”
–               სტატუსის ზოლი შეივსება ფანჯრის გახსნისთანავე
–               სექციები “პერსონალის ხელფასი” და “აპ/ხარჯი” გამოჩნდება -134- ან -261- უფლების მქონე user-თან

მედსერვისი 2K22

[v. 22.100]
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი – EHR-კალკულაციის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
– EHRისტორია
–      გვერდი “დაზუსტება” – EHR #
–      დანიშნულების სინქრონიზაცია
–            სინქრონიზაციის მეთოდები – Realdro-ს მე-80 პარამეტრით
–            სინქრონიზაცია პერიოდებად ან სრულად
–            ითვალისწინებს ჰუმანიტარულ (უსასყიდლო) მედიკამენტებს
–      სექცია “დანიშნულება”, კონტექსტური მენიუ – “გასუფთავება”
–      EHR-კალკულაციის გაგზავნა – დაემატა პირობა “თუ კალკულაცია არ არის გადაგზავნილი”
–      გვერდი “კალკულაცია”
–            ჯგუფი “კომპონენტები”  – ითვალისწინებს მხოლოდ ვიზირებულს
–            ჯგუფი “ფ/ხარჯი” – “EHR”-ის “კალკულაციასთან” შედარებაში ჰუმანიტარული არ მონაწილეობს
– მოვლის ტიპი
–      Default მნიშვნელობა განისაზღვრება მისი ბოლო გამოყენებით
–      გათვალისწინებულია ხარჯების კოპირებაში (სისტემური ოპერაციები)
[v. 22.105]
– EHR-ისტორია – ჩასწორების რეჟიმში ჩაირთვება:
–      სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
–      ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
–      ვიზირება
[v. 22.121]
– EHR-კალკულაცია – ფასნამატი ფაქტიური ხარჯის პროცენტით
[v. 22.137]
– კურსუსები – შიდა/გარე გადაყვანის ეპიკრიზი
– სტაციონარული შეკვეთები – შაბლონი
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები
–      გაუტკივარების ოქმი – ექთანი ანესთეზისტის ელ. ხელმოწერა
–      წინასაოპერაციო ეპიკრიზი – განყოფილების გამგის ელ. ხელმოწერა
–      ოპერაციის პროტოკოლი – ოპერატორი-2 და ოპერატორი-3 ელ. ხელმოწერებით
–      ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი – განყოფილების გამგის ელ. ხელმოწერა
– სისტემური პარამეტრები – ფასნამატის % სექციაში EHR-კალკულაცია
[v. 22.200]
– EHR-ისტორია
–      ჩასწორების რეჟიმში ჩატარებული კვლევებისა და კონსულტაციების გადმოსვლა
–      გარე მედიკამენტები დანიშნულების სინქრონიზაციაში (არჩევით)
[v. 22.210]
– პასუხი – SMS-ით გაგზავნა
[v. 22.225]
– EHR ისტორია
–      გვერდი “საიტი”
–      დანიშნულების სინქრონიზაციის ახალი მეთოდი
– MSEHR 4.1
[v. 22.300]
– მენიუ “სტანდარტი” – ადმინისტრაციული ფორმები
– უფლებების განაწილება – [-262-263-264-]: ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია [სრული, დათვალიერება, კადრები]
– ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია – მენიუ “ბილინგი”, ამბულატორია, კადრები, მენიუ “ჟურნალი”
– პროგრამის შესახებ – Updates: მონაცემთა ბაზის განახლებები
[v. 22.315]
– ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ – ფილტრი კოდით
– მართვა. ადმინისტრატორი – SMS-შეხსენება
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – SMS-ის გაგზავნა
[v. 22.320]
– SMS-შეხსენების სერვისი MSAutosms 1.0
[v. 22.400]
– მობილური აპლიკაცია (პრემიუმ პაკეტი)
– უფლებები
–      265 – მობილური აპლიკაცია – მენეჯერის ინტერფეისი
–      266 – მობილური აპლიკაცია – ექიმის ინტერფეისი
[v. 22.410]
– ფარმაცევტული პროდუქტების კლასიფიკატორი
–      ბაზის იმპორტი ცვლილებების შესაბამისად
–      გენერიკით/აქტიური ნივთიერებით ფილტრისას არ ითვალისწინებს სიმბოლოების რეგისტრს
–      პოზიტიური სიის პროდუქტზე – დასახელება მწვანე ფონით
–      “ვიწრო თერაპიულ”/”გამონაკლის” პროდუქტზე – შრიფტის ფერი წითელი. მნიშვნელობა ქვედა სტატუსის ზოლში
– რეცეპტის გამოწერა – გამოწერის ფორმის Default მნიშვნელობა “მხოლოდ გენერიკი”
– დანიშნულება – პროდუქტის დასახელება გამოწერის ფორმის შესაბამისად
[v. 22.500]
– სტაციონარული ბარათის ახალი მე-2 გვერდის სექცია “სხვა” – შსს შეტყობინების ნომერი
– წინასწარი ჩაწერა
–      ღილაკი ამბულატორიაში
–       ფანჯარა მორგებულია ამბულატორიის ინტერფეისზე
–      ახალი ველი “მენეჯერი”
–      ფილტრი “მენეჯერი”-თ
–      ახალი ღილაკები – “პაციენტი ამბულატორიიდან”, “გასუფთავება”, “დარეზერვება”
–      არჩეული ექიმის კონსულტაციის ტარიფები
– ამბულატორიული ანკეტა
–      ახალი ველი “მენეჯერი”
–      “მენეჯერი” ფილტრში და ექსპორტში
–      “მენეჯერი” ჩატარებულ გამოკვლევებში და ჯამურ ფორმაში
– უფლებები – 267 – “წინასწარი ჩაწერები – მხოლოდ ანკეტით”
[v. 22.530]
– წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე
–      ავტომატური სმს-ი რედაქტირებისას
–      ავტომატური სმს-ი დარეზერვებულ ჩანაწერზე პაციენტის მონაცემების რედაქტირებისას
–      ავტომატური სმს-ი მენეჯერთან
–       მენეჯერი ჟურნალის ბეჭდვასა და ექსპორტში
–       პაციენტის მონაცემების რედაქტირებისას სერვისის რედაქტირება
–      სწრაფი ფილტრი – დღევანდელი ვიზიტები, ხვალინდელი ვიზიტები, დაგეგმილი ვიზიტები
–      ფანჯრის გახსნა – დაგეგმილი ვიზიტები
– ამბულატორიული პაციენტი
–      ანკეტა – მენეჯერის შერჩევა
–      შეკვეთა – სმს-ის გაგზავნა
–      ჩატარებული გამოკვლევების კონტექსტური მენიუ – სმს-ი მენეჯერთან
–      კურსუსის კონტექსტური მენიუ – სმს-ი მენეჯერთან
– მენიუ “მართვა” – რიგის მართვა (პრემიუმ პაკეტი)
–      რიგის ნომრები
–      გამოძახება რეგისტრატორთან
–      გამოძახება სპეციალისტთან
–      მონიტორი
– ამბულატორია – ინსტრუმენტების პანელი
–      გამოძახება რეგისტრატორთან
–      გამოძახება სპეციალისტთან
– უფლებების განაწილება
–      257 – რიგის მართვა – რიგის ნომრები
–      258 – რიგის მართვა – გამოძახება რეგისტრატორთან
–      259 – რიგის მართვა – მონიტორი
–      260 – რიგის მართვა – გამოძახება სპეციალისტთან
[v. 22.700]
– სალარო – საგარანტიოს მოთხოვნა
– DICOM
–      პარამეტრები (RealDro) – ფაილის გაფართოება
–      პასუხები – სურათის მისამართი
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი (ამბულატორია) – ფილტრი და დაჯგუფება მენეჯერით
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – მეილის გაგზავნის ლოგირება
– მეილის პარამეტრები (RealDro) – პორტი
[v. 22.817]
– პირდაპირი ხარჯები – საოპერაციო და სხვა პერსონალი
[v. 22.930]
– EHR იდენტიფიკაცია – ქსენონი, მიმღების ჟურნალი, ამბულატორიული ანკეტა
– რეცეპტურა – დანიშნულებები პორტალიდან
[v. 22.1120]
– DRG კალკულაცია
–      პერიოდი – მიღება-გაწერა
–      დათვლის მეთოდი – ტარიფი
– ჩანართი – ER-ისათვის გამოსავალი “დასრულებულია”

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.