მედსერვისი 20-21

მედსერვისი 2K20

[v. 20.100]
– სტაციონარული შეკვეთა – ჩატარების თარიღი და დრო; კომენტარი
[v. 20.115]
– სისტემური ოპერაციები
–                      ისტორიის დამატება – თავსებადია EHR-თან
–                      EHR-ანამნეზის გახსნა
[v. 20.123]
– უფლებები – ამბ. კვლევის სტატუსი შეუზღუდავი
[v. 20.135]
– QR კოდები
–                      სტაციონარული ჟურნალი
–                      ამბულატორიული ჟურნალი
–                      კადრები
[v. 20.200]
– დათვლის მეთოდი – ტარიფი – 10%, ტარიფი – 15%, ტარიფი – 20%
– გადამხდელები – პ/ხარჯების კორექცია
– კურსუსი – დანიშნულების ექსპორტი PDF-ში და გაგზავნა E-Mail-ით
[v. 20.240]
– ანესთეზია-ოპერაცია – ვალიდაცია
– ჩატარებული ანესთეზიები/ოპერაციები – ავტორისა და ვალიდაციის მოხსნა
– ჩატარებული ოპერაციები
–                      წინასაოპერაციო ეპიკრიზი
–                      ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი
[v. 20.245]
– სალაროს ჟურნალის ფილტრი – ქვითარი (Q)
– ჩატარებული კვლევები – თარიღი პასუხში
[v. 20.257]
– ჩატარებული ოპერაციები – საოპერაციო პროტოკოლი
[v. 20.270]
– სისტემური პარამეტრები – SMS API
– მენიუ “სერვისი” – SMS-ის გაგზავნა
[v. 20.307]
– უფლებების განაწილება – სმს შეტყობინების გაგზავნა
– წინასწარი ჩაწერა
–                      პაციენტის ტელეფონი
–                      პაციენტის და ექიმის QR-კოდები
–                      ჩაწერისას ავტომატური შეტყობინება პაციენტთან და ექიმთან
–                      SMS-ის გაგზავნა
– სისტემური პარამეტრები
–                      ვიზიტზე ჩაწერისას ავტომატური შეტყობინება ექიმთან
–                      რეკვიზიტები – ტელეფონი
[v. 20.315]
– ჩატარებული ანესთეზიები
–                      გაუტკივარების ოქმი
–                      ანესთეზიოლოგის ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი
– EHR-ისტორია – სინქრონიზაცია ჩატარებულ ოპერაციებთან
[v. 20.330]
– ჩატარებული ანესთეზიები – ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელი
[v. 20.400]
– უფლებების განაწილება – ისტორია (EHR) – კონტროლი
– EHR-ისტორია – დაზუსტება: კონტროლი
– სტაციონარული ჟურნალი
–                      ფილტრი – პორტალი: კონტროლის სტატუსი
–                      ექსპორტი Excel-ში – შსს შეტყობინებების ჟურნალი
– კურსუსების ფილტრი – პორტალი: კონტროლის სტატუსი
[v. 20.417]
– EHR-ისტორია – მკურნალობა – ქირურგიული ჩარევები
–                      გაუტკივარების მეთოდი და გართულებები
–                      გაუტკივარების მეთოდისა და გართულებების სინქრონიზაცია ოპერაციების პროტოკოლებიდან
– სტაციონარული ბარათი
–                      ბეჭდვა – II-გვერდი (ახალი)
–                      II-გვერდი (ახალი) – ოპერაციული მკურნალობა EHR-ისტორიიდან
[v. 20.620]
– EHR-ისტორია
–                      დაზუსტება – კონტროლი – ალამი “ჩასწორების უფლება”
–                      ჩასწორება (დარედაქტირება პორტალზე)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი: ჩასწორების უფლება
– კურსუსების ფილტრი – პორტალი: ჩასწორების უფლება
[v. 20.1107]
– კოდების ფურცელი
–                      სწრაფი ფილტრი – კოდი: 200**, 300**, I, II
–                      ვადიანობის კონტროლი – Covid-კოდები (20017-20; 30017-20)
–                      20016-ის ხარჯი – მონიშვნა/მოხსნა
–                      ხარჯების განაწილება – გარდა 20016-ის ხარჯისა
– კრიტიკული ფილტრების პანელი – Covid-კოდები
– ჩანართი ფურცელი
–                      კალკულაციაში 20016-ის ხარჯის აღნიშვნა [16]-ით
–                      კონტექსტური მენიუ. ხარჯი სტატუსით – 20016-ის ხარჯი

მედსერვისი 2K21

[v. 21.110]
– EHR ისტორია (ამბულატორია) – განხორციელებული ვიზიტები
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – გამოკვლევების ჟურნალი (ფორმა #IV-200-11/ა)
[v. 21.200]
– კურსუსი
–       გადასვლა EHR ისტორიაზე (ამბულატორია)
–       ობიექტური მონაცემები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       დასკვნითი დიაგნოზი – ექიმთან მიმართვის თარიღი და დრო (ამბულატორია)
–       ექიმთან მიმართვის თარიღისა და კურსუსის თარიღის (დასრულება) სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ცენტრები და კაბინეტები – სტომატოლოგია
– ჩატარებული გამოკვლევების ანალიზი – დაჯგუფება საექიმო სპეციალობით, კლ/კოდით და კლ/დასახელებით (EHR)
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრი – მიმდინარე პაციენტები
– პასუხები – პაციენტის პირადი ნომერი
– EHR ისტორია – გადასვლა კურსუსზე (ამბულატორია)
[v. 21.210]
– რეცეპტურა – კურსუსში გადასვლისას რეკომენდაციებზე დამატება (გასუფთავების გარეშე)
[v. 21.225]
– EHR ისტორია
–       ავადმყოფობის მიმდინარეობა – “სხვა”
–       სტატუსი – “კონფიდენციალური”
– სტატისტიკური ფორმების (025 და 066) ინტეგრაცია – MSPortal-2.3
– უფლებების განაწილება: კურსუსი – საპასპორტო მონაცემების რედაქტირება (-254-)
[v. 21.227]
– ბენეფიციარები – ფსიქიატრიული დისპანსერი
– უფლებების განაწილება: მონაცემთა ბაზები – მხოლოდ მიმდინარე (-255-)
[v. 21.300]
– გადამხდელები – დასახელება კალკულაციისათვის
– სტომატოლოგიური პაციენტის სამედიცინო ბარათი (ფორმა N: IV-220/ა)
[v. 21.307]
– სტატისტიკური მაჩვენებლები – ამბ. მომსახურების მოცულობა წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
– გამოკვლევების ანალიზი (ამბ) – ალამი “OP”: წინასაოპერაციოს გათვალისწინებით
[v. 21.400]
– ამბულატორია. ჯამური ფორმა
–       კვლევების გადატანის პანელი
–       სალარო – დუბლიკატის შექმნა
– სისტემური ოპერაციები – ფორმა-100-ის ნომრების გენერატორი
– უფლებების განაწილება: სალარო – დუბლიკატი (-256-)
[v. 21.415]
– აფთიაქი – ჯგუფი “#ორთოპედია”
– ჩანართი ფურცელი
–       ისტორიის შეცვლა
–       #ორთოპედია
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები – ისტორიის შეცვლა
– ამბულატორიული შეკვეთა – ალამი “S”: წინასაოპერაციო კვლევები – გადახდა
[v. 21.435]
– პასუხები
–       შედეგისა და ნორმის შედარება
–       ს/კ პრაისის კოდებისათვის შაბლონები ძირითადი კოდიდან (არჩევით)
– კურსუსი – მოიხსნა 64kb-ის პრობლემა
[v. 21.455]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ველი “გამშვები (უ/გ-დან)”
–       პროგრამის გახსნა
– ჯამური ფორმიდან კვლევების გადატანა – სერია #Amb და იგნორირება გამოკვლევების შედარებაში
[v. 21.500]
– უფლებების განაწილება
–       User-ის რეგისტრაციისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო
–       სტატუსის ზოლი
–       ექსპორტი Excel-ში – უფლებების ჩამონათვალი; მომხმარებლები და მათი უფლებები
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       მომხმარებლის (User) შექმნა და წაშლა
–       ინფორმაციის დათვალიერება – სტაციონარული ბარათი
[v. 21.523]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მიმღების ჟურნალი, ქსენონი, ხელშეკრულება, სამეანო ბარათი, არჩეული დედის შვილები
–       ფორმა # 025/ს (სარეგისტრაციო ბარათი ამბულატორიაში)
–       წინასწარი ჩაწერა ვიზიტზე; ახალშობილთა ჟურნალი (ბავშვები)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log)
–       ჟურნალის დათვალიერების (ფილტრი) დეტალიზაცია
–       დეტალიზაციის ცხრილის ექსპორტი (კონტექსტური მენიუდან)
– ჩატარებული გამოკვლევები – პასუხების ბეჭდვა
[v. 21.547]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ისტორია”
–       სტაციონარული ჟურნალი
–       ამბულატორია
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – ამბულატორიული ბარათის გახსნა და რედაქტირება
– მთავარი ფანჯრის ინსტრუმენტების პანელი – კლავიატურის ენა
– პროგრამის გახსნა – კლავიატურის ენა “FI”
[v. 21.601]
– კურსუსების სტატუსის ზოლი და ფილტრი – კურსუსის # (ჟურნალის პროგრამული #)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – კურსუსები (ჟურნალი)
[v. 21.623]
– პროგრამის გადატვირთვა (მენიუ “სერვისი”) – გლობალური “ცხელი” კლავიშები
– კურსუსი. სინქრონიზაცია EHR-თან – გამოკვლევებისა და დიაგნოსტიკის თარიღი და დრო
[v. 21.641]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “ბილინგი”
– პასუხები – QR კოდი
– კურსუსი
–       ჩივილები – ტექსტის სიგრძე ულიმიტო
–       სინქრონიზაცია EHR-თან – Anamnesis Morbi => ჩივილები
– კადრები. ანკეტა და საპასპორტო მონაცემები – სახელი და გვარის თარგმნა
[v. 21.700]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება
–       მენიუ “ჟურნალი”
–       მენიუ “რეპორტი”
–       მენიუ “სტანდარტი”
–       სტაციონარული ჟურნალის ინსტრუმენტების პანელი
–       მართვა => ადმინისტრატორი
– ჩატარებული გამოკვლევები – დროით ფილტრი
– კურსუსები – დროით ფილტრი
– კადრები. საპასპორტო მონაცემები – ოთახის #
[v. 21.721]
– ბენეფიციარები – იშვიათი დაავადებები
– კოპირებული ტექსტის კონვერტირებული ჩასმა – გლობალური “ცხელი” კლავიშები “Ctrl+W”
– ოპერაციების ჟურნალის (Log) ფილტრი – შინაარსი
[v. 21.725]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სერვისი”
– კურსუსი. პაციენტის გასინჯვის ფურცელი – გენერაცია მკურნალობის ტაქტიკასთან ერთად
[v. 21.800]
– ამბულატორიული EHR ისტორია
–       ვიზიტის თარიღი და დრო კურსუსის შესაბამისად
–       დანიშნულების, ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური გამოკვლევის თარიღი და დრო ბოლო ვიზიტის შესაბამისად
–       ქირურგიული ჩარევისა და სხვა აქტივობის თარიღი და დრო ბოლო ვიზიტის შესაბამისად
[v. 21.810]
– EHR ისტორია – ამბულატორიულად ჩატარებული კვლევების ჩასმა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “მართვა”
[v. 21.823]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სალარო”
– SMS API
–       სისტემური პარამეტრები – ქვედა კოლონტიტული ვიზიტზე ჩაწერისას
–       სტაციონარული და ამბულატორიული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – SMS-ის გაგზავნა
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი
–       EHR ისტორიის გადაგზავნის სტატუსი და ვადის კონტროლი
–       ასაკი – შესაბამისი ფანჯრის გახსნა
–       სისხლის ჯგუფი და რეზუსი
[v. 21.845]
– SMS API – შაბლონად შენახვა და შაბლონიდან ჩასმა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log). ინფორმაციის დათვალიერება – მენიუ “სტატისტიკა”
[v. 21.900]
– სტაციონარული კვლევებისა და დიაგნოსტიკის EHR-ისტორიაში გადატანა – პასუხი და დასკვნა
[v. 21.907]
– ამბულატორიული კვლევებისა და დიაგნოსტიკის EHR-ისტორიაში ჩასმა – პასუხი და დასკვნა
– კურსუსი
–       სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან – პასუხები და დასკვნები: ყველა, პირველი და ბოლო, არცერთი
–       ობიექტური მონაცემები წინასაოპერაციო ეპიკრიზიდან
[v. 21.1100]
– EHR-ისტორია
–       ქირურგიული ჩარევების ოპერაციებთან სინქრონიზაციისას წამოიღებს ანესთეზიასაც
–       ამბულატორიული კვლევების ჩასმას დაემატა “1 თვით ადრე” და “6 თვით ადრე”
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები
–       ოქმებში ექიმის/ოპერატორის ავტომატური გან-რა “ავტორის მოხსნის” ან კადრებში ცვლილების შემდეგ
–       ოპერაციის პროტოკოლი – ოქმის #-ში ისტორიის #
[v. 21.1200]
– EHR-ისტორია
–       ლაბორატორიული კვლევების სექცია მკურნალობასა და დაზუსტებაში – კონტექსტური მენიუს ბრძანება “გადატანა”
–       მედიკამენტების სინქრონიზაცია – ხარჯის გადმოტანა ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციებიდან
–       გვერდი “კალკულაცია” და გაგზავნის ღილაკის მენიუში ბრძანება “კალკულაცია”
–       “მოვლის ტიპი” და “ფასი” დანიშნულების, ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევების, კონსულტაციების, ს/გადასხმისა და დაზუსტების ლაბორატორიის სექციებში
–       “მოვლის ტიპი” და “ფასი” ყველა ტიპის სინქრონიზაციაში
– “მოვლის ტიპი” – ნაშთის ფანჯარა, ჩანართის კონტექსტური მენიუ, ანესთეზია-ოპერაცია, სტაციონარული შეკვეთები, ჩატარებული კვლევები
– სერ­ვი­სი=>e-სისტემები=>ფარმაცევტული პროდუქტები – “სამედიცინო საგნების გადმოწერა” და იმპორტი ბაზაში
– სტანდარტი=>კლასიფიკატორი – სამედიცინო საგნები
– MSEHR-3.7
–       პორტალის განახლებული კლასიფიკატორები
–       EHR-ისტორიის ხარჯვითი ნაწილის ახალი ველების (“მოვლის ტიპი” და “ფასი”) გადაგზავნა
– კურსუსი – გვერდზე “დასკვნითი დიაგნოზი” ალამი “ფ-100-ის გაცემა ვიზირებისას”
– ქსენონი – ველი “სტილი”. Default-მნიშვნელობა Realdro-ს 114-ე პარამეტრით
– აფთიაქის ანგარიშთა გეგმა. ინდექსის დამატება/რედაქტირება – ჯგუფი “EHR” ველებით “რეესტრი”, “კოდი” და “დასახელება”
[v. 21.1230]
– პირდაპირი ხარჯები
–       კოდების ჩამოყრა EHR სტილის შესაბამისად
–       კოდების ჩამოყრისას EHRC-კოდის ავტომატური მიბმა
–       ღილაკი EHRC-კოდი
– კალკულაცია – გადათვლა EHR სტილის შესაბამისად
– EHR-ისტორია
–       ღილაკი “გადათვლა”
–       გვერდი “კალკულაცია” – EHR-კალკულაციის შესაბამისი სექციები და კონტროლის ჯამები
–       პორტალზე გაგზავნის ღილაკის მენიუ – “კალკულაცია” (პრემიუმ პაკეტი)
– უფლებების განაწილება – -261- კალკულაცია – გაგზავნა პორტალზე
– MSEHR-4.0 – უზრუნველყოფს EHR-კალკულაციის პორტალზე გადაგზავნას (პრემიუმ პაკეტი)
[v. 21.1241]
– სტაციონარული ჟურნალი
–       სწრაფი ფილტრი – “გადასაგზავნი კალკულაციები”
–       ფილტრი
–               გვერდ “პორტალზე” ჯგუფი “EHR-კალკულაცია”
–               “>5” და “>14” – ითვალისწინებს კალკულაციის გადაგზავნის თარიღსაც
– ჩატარებული ანესთეზია-ოპერაციები – ველი `მტ`
– აფთიაქის/საწყობის ანგარიშთა გეგმის ექსპორტი
–       Unicode
–       რეესტრი და მისი შესაბამისი ველები
– EHR ისტორია
–       გვერდი “დაზუსტება” – სექცია “კონტროლი”-ს დაემატა “სტატუსი – კალკულაცია”
–       გვერდი “კალკულაცია”
–               სტატუსის ზოლი შეივსება ფანჯრის გახსნისთანავე
–               სექციები “პერსონალის ხელფასი” და “აპ/ხარჯი” გამოჩნდება -134- ან -261- უფლების მქონე user-თან

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.