მედსერვისი 20

მედსერვისი 2K20

[v. 20.100]
– სტაციონარული შეკვეთა – ჩატარების თარიღი და დრო; კომენტარი
[v. 20.115]
– სისტემური ოპერაციები
–                      ისტორიის დამატება – თავსებადია EHR-თან
–                      EHR-ანამნეზის გახსნა
[v. 20.123]
– უფლებები – ამბ. კვლევის სტატუსი შეუზღუდავი
[v. 20.135]
– QR კოდები
–                      სტაციონარული ჟურნალი
–                      ამბულატორიული ჟურნალი
–                      კადრები
[v. 20.200]
– დათვლის მეთოდი – ტარიფი – 10%, ტარიფი – 15%, ტარიფი – 20%
– გადამხდელები – პ/ხარჯების კორექცია
– კურსუსი – დანიშნულების ექსპორტი PDF-ში და გაგზავნა E-Mail-ით
[v. 20.240]
– ანესთეზია-ოპერაცია – ვალიდაცია
– ჩატარებული ანესთეზიები/ოპერაციები – ავტორისა და ვალიდაციის მოხსნა
– ჩატარებული ოპერაციები
–                      წინასაოპერაციო ეპიკრიზი
–                      ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი
[v. 20.245]
– სალაროს ჟურნალის ფილტრი – ქვითარი (Q)
– ჩატარებული კვლევები – თარიღი პასუხში
[v. 20.257]
– ჩატარებული ოპერაციები – საოპერაციო პროტოკოლი
[v. 20.270]
– სისტემური პარამეტრები – SMS API
– მენიუ “სერვისი” – SMS-ის გაგზავნა
[v. 20.307]
– უფლებების განაწილება – სმს შეტყობინების გაგზავნა
– წინასწარი ჩაწერა
–                      პაციენტის ტელეფონი
–                      პაციენტის და ექიმის QR-კოდები
–                      ჩაწერისას ავტომატური შეტყობინება პაციენტთან და ექიმთან
–                      SMS-ის გაგზავნა
– სისტემური პარამეტრები
–                      ვიზიტზე ჩაწერისას ავტომატური შეტყობინება ექიმთან
–                      რეკვიზიტები – ტელეფონი
[v. 20.315]
– ჩატარებული ანესთეზიები
–                      გაუტკივარების ოქმი
–                      ანესთეზიოლოგის ოპერაციის შემდგომი ჩანაწერი
– EHR-ისტორია – სინქრონიზაცია ჩატარებულ ოპერაციებთან
[v. 20.330]
– ჩატარებული ანესთეზიები – ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელი
[v. 20.400]
– უფლებების განაწილება – ისტორია (EHR) – კონტროლი
– EHR-ისტორია – დაზუსტება: კონტროლი
– სტაციონარული ჟურნალი
–                      ფილტრი – პორტალი: კონტროლის სტატუსი
–                      ექსპორტი Excel-ში – შსს შეტყობინებების ჟურნალი
– კურსუსების ფილტრი – პორტალი: კონტროლის სტატუსი
[v. 20.417]
– EHR-ისტორია – მკურნალობა – ქირურგიული ჩარევები
–                      გაუტკივარების მეთოდი და გართულებები
–                      გაუტკივარების მეთოდისა და გართულებების სინქრონიზაცია ოპერაციების პროტოკოლებიდან
– სტაციონარული ბარათი
–                      ბეჭდვა – II-გვერდი (ახალი)
–                      II-გვერდი (ახალი) – ოპერაციული მკურნალობა EHR-ისტორიიდან
[v. 20.620]
– EHR-ისტორია
–                      დაზუსტება – კონტროლი – ალამი “ჩასწორების უფლება”
–                      ჩასწორება (დარედაქტირება პორტალზე)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი: ჩასწორების უფლება
– კურსუსების ფილტრი – პორტალი: ჩასწორების უფლება

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.